• Macedonia

Si sono incontrati gruppi di esperti della Macedonia e della Bulgaria, ma il pubblico non ha capito di cosa discutessero

Македонското и бугарското министерство за надворешни работи, следејќи ја досегашната практика, со идентично соопштение информираа дека вчера во Скопје се одржал состанок на експертските групи на двете министерства, но без детални информации. „Во текот на состанокот, двете страни заемно се информираа за текот на реализацијата на преземените ангажмани согласно со Договорот за пријателство, добрососедство и …

Si sono incontrati gruppi di esperti della Macedonia e della Bulgaria, ma il pubblico non ha capito di cosa discutessero Scopri di più »