Истражување: Македонецот е лидер во регионот за потрошувачка на цигари по најниска цена

Република Северна Македонија е меѓу првите 10 земји во светот врз основа на преваленца на пушење и вкупниот број испушени цигари дневно по пушач. Податоците на Аналитика покажуваат дека преваленцата на пушење во земјата изнесува 48,4%. За споредба во европските земји, преваленцата на пушење е далеку пониска – ЕУ просекот е 29%. Во Шведска таа … Продолжи со читање Истражување: Македонецот е лидер во регионот за потрошувачка на цигари по најниска цена