ИМПРЕСУМ – Слободен печат

Нoсител на проектот / издавач:

Друштво за издавање и маркетинг

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ

Дел од групацијата Адриа Медиа Група

Кеј 13 Ноември, Бр. 3/1-238, Скопје

Директор:
Дејан Волф
Одговорен уредник:
Ана Анастасовска
Деск-едитори:
Елена Даскалова
Александар Петровски
Репортери:
Мими П. Шушлеска
Горан Наумовски
Фотографија:
Арбнора Мемети
 
Контакт:
02/ 55 11 763
Веб-редакција:
Маркетинг:
Мaргарита Јовановиќ
02/ 55 11 764