Gradiće se višespratnica kod "Bukurešta", ali je neizvjesno hoće li "narasti" na 28 katova

Foto: Facebook/ Neovisni za Karposh - Za zaštitu Karposha

Izvjesno je da će se na prostoru iza benzinske pumpe "Macpetrol" i poliklinike "Bukurešt" u Karpošu graditi visoka zgrada, no hoće li biti 28 katova, kako upozoravaju nezavisni vijećnici i građani kvarta, ili niže, još je neizvjesno.

Ustavni sud je ovih dana na sjednici donio odluku kojom se ukida Odluka o usvajanju Regulacionog plana Generalnog urbanističkog plana grada Skoplja 2012-2022 za kvartal 3 05, koju je Vijeće Grada Skoplja donijelo na sjednici prije dvije godine.

Iz "Nezavisnih za Karposh - Za zaštitu Karposha" smatraju da ukidanjem Regulacionog plana nema ograničenja u realizaciji rješenja predviđenog trenutno važećim DUP-om za Gradsku četvrt Z 05, gdje je na parceli iza benzinske postaje na Partizanskoj, na samom bulevaru Osmi rujna, planirana je zgrada od 28 katova s ​​prizemljem i potkrovljem.

Inicijativu za ukidanje Regulacionog plana podnio je odvjetnik Bojan Miloševski, koji je i bivši tajnik Općine Karposh u proteklom mandatu Stevča Jakimovskog. U ovom mandatu angažiran je (ili bio) za pravne usluge od strane Općine Karposh. Je li plaćen općinskim novcem za uslugu koja privatnom investitoru omogućuje izgradnju većih dimenzija? Drugim riječima, betonski monstrum ma gdje bio, počet će nicati u Karpošu, ukoliko se ne produži 14. sjednica na kojoj je zapela točka obustave, za koju nikako da se skupi kvorum od 12 vijećnika da se to provede., kažu iz "Neovisni za Karposh - Za zaštitu Karposha".

Odatle pojašnjavaju da su nezavisni vijećnici predložili obustavu DUP-a Z 05 blok 08, ali da obustavu vijećnici još nisu usvojili. Prema njihovim riječima, najveći problem oko usvajanja je to što se u članku 2. nacrta odluke "načelnik općine Karposh i odgovarajući općinski odjeli obvezuju zaustaviti izdavanje građevinskih dozvola i izvršenje pojedinačnih akata za blok 08". DUP-a za gradsku četvrt 3 05 između bul. Ilinden, bul. Osmi rujan, Bul. Partizanski odredi i sv. Ljubljana, donesen Odlukom Vijeća 07-7546/4 od 06.11.2013., dok se postupak izrade vještačenja i donošenja odluke o suspenziji nastavlja.

Gradonačelnik Jakimovski je, pak, i prošle godine, kada se u javnosti ponovno pojavila informacija o gradnji nebodera, bio uporan u stavu da neće dopustiti gradnju 28-katnice, ali da zgrada bila ucrtana u planu i imala bi najmanje 10 katova.

Važeći Detaljni urbanistički plan Gradske četvrti 3 05 donesen je u prethodnom mandatu gradonačelnika Jakimovskog i obuhvaća prostor između Bulevara Ilindena, Osmi rujna, Partizanskog odšida i Ljubljanske ulice. U njemu je na dvije katastarske čestice ucrtana jedna građevna čestica pod rednim brojem 6.1 na kojoj je izgrađena zgrada namjene A2-stambena zgrada, prizemlje, 26 katova i potkrovlje (P+26+PK), sa kat. visine 88 metara, planirana je.

Ako se DUP realizira u Karposhu 3, sa svim zgradama koje je Stevco Jakimovski nacrtao s VMRO-DPMNE-om, bit će to “krah” za sve nas koji smo uložili da živimo u ovom naselju. Možda bismo trebali naći odvjetnika koji će braniti naša stečena prava, ali u Strasbourgu, naravno - komentira stanovnik Karposha na Facebooku.

Poštovani čitatelju,

Naš pristup web sadržajima je besplatan, jer vjerujemo u jednakost informacija, bez obzira može li netko platiti ili ne. Stoga, kako bismo nastavili s našim radom, molimo za podršku naše zajednice čitatelja financijski podupirući Free Press. Postanite član Sloboden Pechat kako biste pomogli objektima koji će nam omogućiti pružanje dugoročnih i kvalitetnih informacija i ZAJEDNO osigurajmo slobodan i neovisan glas koji će UVIJEK BITI NA STRANI NARODA.

PODRŽITE SLOBODAN TISK.
SA POČETNIM IZNOSOM OD 60 DENARA

Video dana