Sudačko vijeće: Višim sudovima nedostaje čak 49 sudaca

Sudsko vijeće / Foto: "Free Press" - Dragan Mitreski

Sudačko vijeće danas je u drugom oglasu izabralo šest novih sudaca, po troje za Kazneni i Građanski sud u Skoplju, koji zajedno sa sucima izabranim prije dva mjeseca iz prvog oglasa broje ukupno 30 novoizabranih sudaca za više sudova u cijeloj zemlji iz reda svršenih sudačko-tužiteljske akademije, no taj broj nije dovoljan za optimalan i učinkovit rad sudova. Na sjednici Sudskog vijeća članovi su razmotrili analizu potrebnih sudačkih pozicija u Vrhovnom sudu, Visokom upravnom sudu i žalbenim sudovima u Skoplju, Bitoli, Gostivaru i Štipu, iz koje je proizašlo da postoji nedostatak sudaca na svim višim sudovima, nekad više, nekad manje, potrebno je popuniti predviđena radna mjesta kako bi se osigurao njihov redovit, učinkovit i ažuran rad.

Predsjednica Povjerenstva koje je izradilo analizu Vesna Dameva naglasila je da je prema parametrima koje su razmatrali utvrđeno da je na pojedinim visokim sudovima potrebno više sudaca nego što je prethodno utvrđeno sistematizacijom koju je napravilo Sudačko vijeće te da Vijeće ima težak zadatak popuniti im predviđena sudačka mjesta, jer istovremeno nedostaje sudaca u osnovnim sudovima u cijeloj Makedoniji, od kojih većina ima proširenu nadležnost. Ukupno preračunato, ovim šest viših sudova nedostaje ukupno 49 sudaca.

Prema analizi koju je Dameva predstavila u Vrhovnom sudu, prema sistematizaciji i prema mišljenju samog Vrhovnog suda, potrebno je 28 sudaca, a trenutno ih je 16, od kojih je jedan predsjednik suda, i onaj čiji mandat miruje.

- Rad Vrhovnog suda raspoređen je u četiri odjela, pa je optimalan broj sudaca za Vrhovni sud 26, odnosno bilo bi pet sudaca za svaki odjel i uz to još pet sudaca, te jedan koji će biti član Sudskog vijeća - rekla je Dameva.

U Višem upravnom sudu, prema sistematizaciji, predviđeno je 13 sudaca, a radi osam sudaca, s tim da je predsjednik sudac u Upravnom sudu, a ne u Višem upravnom sudu. Prema analizi, optimalan broj sudaca na Visokom upravnom sudu je 12, odnosno po tri za svako sudbeno vijeće koje djeluje u sastavu ovog suda.

Za skopsku apelaciju naglašeno je da su prema sistematizaciji predviđena 52 suca, a trenutno radi samo 30 sudaca, od kojih su dvojica suspendirani jer su suci Ustavnog suda. Prema analizi Sudbenog vijeća, pak, za optimalan rad skopske žalbe potrebno je 66 sudaca, po 13 sudaca za svaki predviđeni odjel - kazneni, građanski, trgovački, odjel za radne sporove i odjel za sudsku praksu.

– Ovaj sud je jedini koji odlučuje u žalbenom postupku u predmetima organiziranog kriminala i korupcije i pokriva drugostupanjsko područje sa sudovima s velikim obimom posla. Broj sudaca se ne može smanjivati, a koliko će se brzo popuniti, drugo je pitanje - naglašava Dameva.

Za Žalbeni sud u Gostivaru rekla je da je prema sistematizaciji stvoreno 16 sudačkih mjesta, a popunjeno je 14 mjesta, od kojih je jedan sudac predsjednik suda, a jedan član Sudskog vijeća. U ovom sudu rade tri specijalizirana odjela, pa je prema analizi potrebno ukupno 15 sudaca, po pet za svaki odjel.

U Bitolskom žalbenom sudu, nakon sistematizacije, planirano je 25 sudačkih mjesta, a radi samo 13, od kojih je jedan predsjednik suda, a drugi ima svoje mjesto u Žalbenom jer je predsjednik Ohridskog osnovnog suda. Sud. Prema analizi u bitolskoj žalbi, gdje je rad podijeljen na tri odjela, kaznenu, građansku i sudsku praksu, potrebno je 20 sudaca.

U Štipskoj žalbi sistematizacijom je predviđeno 16 mjesta, ali radi samo osam sudaca. Posao je podijeljen na dva odjela, građanski i kazneni, a prema analizi za optimalan rad ovog suda potrebno je 12 sudaca.

Dameva je naglasila da u ovoj analizi nije uzet u obzir broj sudaca koji će uskoro ispuniti uvjete za mirovinu.

Član Sudačkog vijeća Ivica Nikolovski rekao je da je na svim sudovima manji broj sudaca od potrebnog, što utječe na rad.

- Vode se dugi postupci, imamo suđenja u nerazumnim rokovima, sudovi su neučinkoviti i neužurbani u svom radu, ali također treba naglasiti da nije samo broj sudaca ono što jamči optimalan rezultat, jer mnogi postupci ovise o drugim dionicima. Mi kao Sudačko vijeće trebamo pronaći način kako popuniti upražnjena mjesta, a zatim analizirati rezultate koje će sudovi imati. No, treba voditi računa i o osnovnim sudovima, ako visoke sudove punimo starijim i iskusnijim kadrovima, postoji opasnost da u osnovnim sudovima ostanu samo mladi suci - rekao je Nikolovski.

Na jučerašnjoj sjednici Sudsko vijeće za suce Osnovnog kaznenog suda izabrao Liljanu Milanovu, Vlatka Šekovskog i Nadicu Mitresku, a Irena Mitreska, Vlatko Šekovski i Sanja Tomić Velkovski za suce u Osnovni građanski sud Skoplje. Svi novoizabrani suci su diplomanti Sudačko-tužiteljske akademije koji nisu bili izabrani u prvom oglasu te je za njih raspisan drugi oglas. i sa njihov izbor svi svršeni akademici iz posljednje generacije akademika biraju za suce. U drugom oglasu, osim za skopske sudove, traženi su suci i za osnovne sudove u Berovu, Delčevu, Kičevu, Kruševu, Kumanovu i Svetom Nikole, ali se za ta mjesta nije prijavio niti jedan kandidat.

Poštovani čitatelju,

Naš pristup web sadržajima je besplatan, jer vjerujemo u jednakost informacija, bez obzira može li netko platiti ili ne. Stoga, kako bismo nastavili s našim radom, molimo za podršku naše zajednice čitatelja financijski podupirući Free Press. Postanite član Sloboden Pechat kako biste pomogli objektima koji će nam omogućiti pružanje dugoročnih i kvalitetnih informacija i ZAJEDNO osigurajmo slobodan i neovisan glas koji će UVIJEK BITI NA STRANI NARODA.

PODRŽITE SLOBODAN TISK.
SA POČETNIM IZNOSOM OD 60 DENARA

Video dana