Vijeće Europe: Mediji u Srbiji trebaju podizati svijest o makedonskom jeziku

Makedonski je jedan od manjinskih jezika u Srbiji prema Evropskoj povelji o regionalnim i manjinskim jezicima. U najnovijem izvješću Vijeća Europe objavljenom danas, navodi se da se makedonski jezik u Srbiji uči kao izborni predmet "Makedonski jezik s elementima nacionalne kulture" u osnovnom obrazovanju dva sata tjedno. Međutim, makedonski jezik se ne uči u predškolskom ili srednjem obrazovanju.

Prema izvješću Vijeća Europe, makedonski jezik, između ostalog, može se studirati na sveučilištima u Beogradu i Nišu. U tekstu se također navodi da, kao ni u prethodnim ciklusima praćenja, Odbor stručnjaka ni ovoga puta iz Srbije nije dobio dovoljno preciznih informacija o tome na koji način vlasti promiču podizanje svijesti o makedonskom jeziku u redovnom obrazovanju iu medijima. Nedovoljna informiranost, prema mišljenju stručnjaka, znači da Srbija nije ispunila točku koja predviđa promicanje međusobnog razumijevanja između svih jezičnih skupina u zemlji, zatim promicanje poštovanja, razumijevanja i tolerancije u odnosu na makedonski jezik kao jedan od ciljevi obrazovanja i osposobljavanja, kao i poticanje medija na poštovanje, razumijevanje i toleranciju u odnosu na makedonski jezik.

Što se tiče njegove uporabe u Srbiji, navodi se da i javne i nekoliko lokalnih televizijskih i radio postaja emitiraju program na makedonskom jeziku. Osim toga, uz potporu vlasti, makedonska manjina organizira niz kulturnih aktivnosti na makedonskom jeziku, kao što su Dani makedonske kulture i Dani makedonskog stvaralaštva u Srbiji. Osim toga, srpske su vlasti poduprle nekoliko prijevoda književnih djela na makedonski jezik.

Međutim, Vijeće Europe izlazi s nekoliko preporuka o tome kako zaštititi i promovirati uporabu makedonskog jezika u Srbiji. Istodobno se preporučuje hitno razmatranje primjene obrazovnog modela koji osigurava poznavanje makedonskog jezika, u suradnji s onima koji ga govore.

Ostale preporuke odnose se na uključivanje sadržaja o makedonskom jeziku i kulturi u nastavne planove i programe, obuku nastavnika i obrazovne materijale u redovnom obrazovanju te za poticanje medija da podižu svijest o tome prilikom izvještavanja i obuke novinara.

Osim toga, preporučuje se poticanje uvođenja makedonskog jezika u lokalnu službenu uporabu u središnjoj Srbiji kako bi se olakšala primjena Povelje.

Također, Odbor stručnjaka Vijeća Europe preporučuje da se u Srbiji osiguraju uvjeti koji će osobama koje ne govore makedonski jezik, uključujući i odrasle, omogućiti da ga uče, kao i da se promoviraju prekogranične razmjene, u područjima pokriven poveljom, radi makedonskoga jezika.

Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima stupila je na snagu u Srbiji 2006. godine i odnosi se na albanski, bosanski, bugarski, bunjevački, hrvatski, češki, njemački, mađarski, makedonski, romski, rumunjski, rusinski, slovački, ukrajinski i vlaški jezik. .

Poštovani čitatelju,

Naš pristup web sadržajima je besplatan, jer vjerujemo u jednakost informacija, bez obzira može li netko platiti ili ne. Stoga, kako bismo nastavili s našim radom, molimo za podršku naše zajednice čitatelja financijski podupirući Free Press. Postanite član Sloboden Pechat kako biste pomogli objektima koji će nam omogućiti pružanje dugoročnih i kvalitetnih informacija i ZAJEDNO osigurajmo slobodan i neovisan glas koji će UVIJEK BITI NA STRANI NARODA.

PODRŽITE SLOBODAN TISK.
SA POČETNIM IZNOSOM OD 60 DENARA

Video dana