Na zaštićenoj Šari nitko ne gospodari smećem, baca se u vododerine, rijeke i livade

Foto: Facebook

Otpad iz šarplaničkih sela najčešće završava u vododerinama, rijekama i livadama jer mještani nemaju gdje baciti smeće, a komunalci ga ne odvoze.

Iz Nacionalnog parka Šar-planina kažu da stanovnici šarplaninskih sela nemaju mjesta za odlaganje smeća, niti komunalno poduzeće iz Tetova odlazi po smeće iz ovih naselja. Na kraju, rezultat je raznovrstan komunalni otpad u izletištima, uz puteve, kao i divlje deponije u atarima šarplaninskih sela. Potreban je mehanizam redovnog prikupljanja otpada iz općina na čijem području se nalaze i šarplaninska sela.

“Otvorili smo nekoliko razgovora s općinama i od njih tražimo redoviti odvoz otpada. Od tetovskih sela, otpad se ne skuplja u selima Gjermo, Vejce, Brodec, Bozovce i Veshala, niti jedno vozilo ne ide tamo da pokupi otpad. I zato me sram otići do tih građana i reći im da ne bacaju otpad jer ga nemaju gdje odnijeti. Netko možda ima mogućnost odvesti otpad vozilom u grad, ali netko nema tu mogućnost jer ga nema gdje ostaviti. To treba institucionalno riješiti. Imali smo nekoliko sastanaka s komunalcima. Kažu nam da su imali programe i krenut će u akciju i uvesti sustav odvoza otpada. Ne možemo pisati kazne mještanima kada im ne date priliku da odnesu svoj otpad", kaže Ibrahim Dehari, direktor Nacionalnog parka Šar planina.

U ustanovi kažu da su u suradnji s planinarskim društvima i udrugama u više navrata organizirali ekološke akcije, no to nije dovoljno.

“Šara bez otpada” je nešto što smo dogovorili s planinarskim savezom, imali smo akcije čišćenja Šare, uspješno su provedene, uključile su se i druge institucije i udruge. Apeliramo na posjetitelje da za sobom ne ostavljaju otpad. Otpad se može vidjeti u područjima širom Šare, ali veliki problem, kao što sam već rekao, su i sama naselja Šare, gdje se otpad ne skuplja. Nema toliko pješačkih staza i izletišta, ali je veći problem otpad koji postoji na lokacijama oko naselja. Nadležno ministarstvo je prošle godine prikupilo nekoliko tona takvog otpada, ali situacija je i dalje loša”, kaže Dehari.

Inače, Nacionalna ustanova Šar-planina evidentirala je oko 700 objekata u planinskom području van šarplaninskih sela. Većina ih je bespravno izgrađena iu tijeku su pripreme za njihovu legalizaciju. Dio objekata tada se planira prenamijeniti u turističke svrhe.

Divlji objekti Šare bit će legalizirani, neki od njih će biti prenamijenjeni za turizam

Poštovani čitatelju,

Naš pristup web sadržajima je besplatan, jer vjerujemo u jednakost informacija, bez obzira može li netko platiti ili ne. Stoga, kako bismo nastavili s našim radom, molimo za podršku naše zajednice čitatelja financijski podupirući Free Press. Postanite član Sloboden Pechat kako biste pomogli objektima koji će nam omogućiti pružanje dugoročnih i kvalitetnih informacija i ZAJEDNO osigurajmo slobodan i neovisan glas koji će UVIJEK BITI NA STRANI NARODA.

PODRŽITE SLOBODAN TISK.
SA POČETNIM IZNOSOM OD 60 DENARA

Video dana