Една слика, илјада зборови…

38
Фото Роберт Стојковски