Една слика, илјада зборови…

16
Фото Роберт Стојковски