Една слика, илјада зборови…

229
Фото Борче Поповски