Една слика, илјада зборови…

234
Фото Борче Поповски