Во пресрет на Денот на жената

228
Фото Борче Поповски