Во пресрет на Денот на жената

233
Фото Борче Поповски