фотоФото на денотФОТО НА НЕДЕЛАТА

Во пресрет на Денот на жената

Фото Борче Поповски