Припадниците на АРМ и МВР учествуваа на здружената вежба „Есенска бура-18“ (Галерија)

285