Τον Αύγουστο: Ετήσια αύξηση των δανείων 6,4 τοις εκατό και των καταθέσεων 10,1 τοις εκατό

Σε ετήσια βάση, οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,1%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων και των δύο τομέων, με ελαφρώς πιο έντονη τη συμβολή του εταιρικού τομέα.

-Η προσφορά χρήματος τον Αύγουστο του 2023 μειώθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, κυρίως λόγω της πτώσης του καταθετικού χρήματος και του έτοιμου χρήματος σε κυκλοφορία και σε μικρότερο βαθμό των μακροπρόθεσμων καταθέσεων έως δύο ετών, σε συνθήκες ανάπτυξης βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Σε ετήσια βάση, η προσφορά χρήματος σημείωσε άνοδο 7,4%, η οποία οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα καταθετικά χρήματα, καθώς και στις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, με θετική επίδραση και σε άλλες συνιστώσες - αναφέρει η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας. . Σύμφωνα με την ίδια, τον Αύγουστο οι συνολικές καταθέσεις σημείωσαν μηνιαία αύξηση 0,2%. Η ετήσια αύξηση είναι 10,1%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων και των δύο τομέων, με ελαφρώς εντονότερη τη συμβολή του εταιρικού τομέα.

Φωτογραφία: NBRSM

Η ετήσια αύξηση των δανείων κατά 6,4% είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δανείων και στους δύο κλάδους, με μεγαλύτερη συμβολή του κλάδου των «νοικοκυριών». 

-Τα συνολικά δάνεια, τον Αύγουστο, είναι υψηλότερα κατά 0,3% σε σχέση με το μηνιαίο επίπεδο συνολικά λόγω της αυξημένης δανειοδότησης στον κλάδο των «νοικοκυριών». Η ετήσια αύξηση 6,4% είναι αποτέλεσμα της αύξησης του δανεισμού και στους δύο κλάδους, με μεγαλύτερη συμβολή του κλάδου των «νοικοκυριών». Αυτόν τον μήνα, οι συνολικές καταθέσεις του εταιρικού τομέα σημείωσαν μηνιαία αύξηση 3,1%, κυρίως υπό την επίδραση των αυξημένων βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε ξένο νόμισμα και καταθετικού χρήματος και σε μικρότερο βαθμό των μακροπρόθεσμων καταθέσεων σε ευρώ, σε συνθήκες πτώση των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε ευρώ και των μακροπρόθεσμων καταθέσεων σε ξένο νόμισμα - αναφέρει η έκθεση. 

Φωτογραφία: NBRSM

Η τελευταία ανακοίνωση για τις νομισματικές κινήσεις είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2023/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2023_avgust_mk.pdf.

 

 

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας