Την ψήφιση του νόμου για την οικονομική ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων πολιτών προτείνει στη Βουλή η κυβέρνηση μετά από συντομότερη διαδικασία

Φωτογραφία: Κυβέρνηση RSM

Στη σημερινή συνεδρίασή της, η Κυβέρνηση εξέτασε και καθόρισε το κείμενο του Σχεδίου Νόμου για την Οικονομική Στήριξη Κοινωνικά Ευάλωτων Κατηγοριών Πολιτών, για την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης και των Τιμών, που προτείνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, μετά το οποίο η Κυβέρνηση θα αποστείλει προς τη Βουλή με πρόταση προς εξέταση και έγκριση μετά από συντομότερη διαδικασία.

Η προτεινόμενη νομική λύση ρυθμίζει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης και το ύψος, τον τρόπο παροχής και καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στις ευπαθείς κοινωνικά κατηγορίες πολιτών.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης που παρέχεται σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, όπως ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, είναι άτομα κοινωνικά ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, δηλαδή δικαιούχοι ειδικού επιδόματος, δικαιούχοι αποζημίωσης λόγω αναπηρίας, μονογονείς, που είναι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι ελάχιστης εγγυημένης ενίσχυσης, δικαιούχοι σύνταξης έως 19.000 denar, φοιτητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι οικογένειες έχουν συνολικό μηνιαίο εισόδημα καθαρού μισθού έως 50.000 denar και φοιτητές που διαμένουν εκτός ο τόπος σπουδών.

Η οικονομική ενίσχυση δικαιούχων ειδικού επιδόματος, δικαιούχων αποζημίωσης λόγω αναπηρίας και μονογονεϊκών, που είναι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι ελάχιστης εγγυημένης βοήθειας, έχει προγραμματιστεί να ανέλθει σε 2.000 denar μηνιαίως, για περίοδο πέντε μηνών, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 2023.

Η οικονομική ενίσχυση για δικαιούχους σύνταξης έως 19.000, για περίοδο πέντε μηνών, έχει επίσης προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2023 και να ανέλθει σε 3.000 ευρώ μηνιαίως για δικαιούχους σύνταξης έως 14.000, 2.000 ευρώ το μήνα για συνταξιούχοι με σύνταξη από 14.001 έως 16.000 και 1.500 ευρώ μηνιαίως για δικαιούχους σύνταξης που απέκτησαν εισόδημα βάσει μηνιαίας σύνταξης ύψους 16.001 έως 19.000 denar τον προηγούμενο μήνα του μήνα που καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση. .

Η οικονομική ενίσχυση για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται να είναι 1.200 για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και 1.800 για τους μαθητές του Λυκείου και η ενίσχυση αυτή θα καταβληθεί για έξι μήνες, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο.

Η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που διαμένουν εκτός τόπου σπουδών παρέχεται στο ύψος του μηνιαίου εισιτηρίου υπεραστικής κυκλοφορίας από τον τόπο κατοικίας του φοιτητή στον τόπο σπουδών, σε ποσό όχι μικρότερο των 600 και όχι μεγαλύτερο των 1.200 ευρώ ανά μήνα, για περίοδο επτά μηνών, αρχής γενομένης από το μήνα Δεκέμβριο 2023.

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση για: δικαιούχους ειδικού επιδόματος; δικαιούχοι του δικαιώματος αποζημίωσης λόγω αναπηρίας· μονογονεϊκές, που είναι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι ελάχιστης εγγυημένης ενίσχυσης και δικαιούχοι δικαιώματος σύνταξης ύψους έως 19.000 ευρώ, προβλέπεται να διενεργηθεί χωρίς υποβολή αιτήματος από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία του τα αρχεία των Κέντρων Κοινωνικής Εργασίας και του Ταμείου συνταξιοδοτικής και αναπηρικής ασφάλισης.

Για την απόκτηση του δικαιώματος οικονομικής ενίσχυσης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών δημοσιεύει πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, η οποία έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 7 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης και μαζί με την πρόσκληση, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται στο σχολείο όπου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Για φοιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να λάβουν οικονομική ενίσχυση στις προηγούμενες προσκλήσεις, προβλέπεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών θα προκηρύσσει πρόσκληση κάθε μήνα, το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα του μήνα και τυχόν Η κλήση διαρκεί 7 ημέρες από την ημέρα της δημοσίευσης.

Για την απόκτηση του δικαιώματος οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών που διαμένουν εκτός του τόπου σπουδών, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών αναμένεται να δημοσιεύσει πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, εντός 7 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης. Για να λάβει την οικονομική ενίσχυση, ο φοιτητής εγγράφεται στην εφαρμογή e-uslugi.mon.gov.mk και εισάγει και υποβάλλει στοιχεία και αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύονται ως απαραίτητα. Μ

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ