VIDEO ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | Prof. Δρ. Goran Koevski: Το πιο δύσκολο πράγμα να αλλάξει είναι η νοοτροπία των ανθρώπων και το πιο εύκολο είναι ο νόμος

Goran Kaevski - καθηγητής στη Νομική Σχολή Justinian First / Φωτογραφία: "Sloboden Pechat" - Dragan Mitreski

Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να γίνει κατανοητό ως μια καλή βάση για το επιχειρηματικό πνεύμα ενός ατόμου που διαθέτει τεχνογνωσία, γνώσεις ή μια συγκεκριμένη ικανότητα να τα επενδύσει. Αγοράζοντας μετοχές, αντί να βάζετε τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, μπορείτε να βγάλετε κέρδος από την κίνηση της αξίας της μετοχής στο χρηματιστήριο. Η Μακεδονία είναι σε αυτή την εταιρεία, αλλά οι διαδικασίες δεν είναι υπερβολικά δυναμικές.

- Αν το άτομο έχει δωρεάν χρήματα, αντί να τα βάλει σε τραπεζικό λογαριασμό και να περιμένει τόκους, θα πρέπει να βρει τρόπο να τα επενδύσει σε τίτλους ή μετοχές. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή της πληροφορίας όπου μπορούν να ληφθούν δεδομένα για οποιονδήποτε εκδότη κινητών αξιών. Η εργασιακή μου εμπειρία, που σχετίζεται με τις εργασίες στο χρηματιστήριο της Μακεδονίας, με βοηθά στην εκπαίδευση των μαθητών, γιατί μπορώ να συγκρίνω και να συνδυάζω τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εργασία στο χρηματιστήριο και την αποκτηθείσα εμπειρία. Αυτό τόνισε ο καθ. Ο Δρ Goran Koevski από τη Νομική Σχολή «Justinian First» από τα Σκόπια.

Η εκπαίδευση, το νομικό πλαίσιο και η κατοχή κεφαλαίου αποτελούν αντικειμενικές προϋποθέσεις για την έναρξη μιας ιδιωτικής επιχείρησης, αφενός, αλλά οι συνήθειες, η επίγνωση της ασφάλειας και η νοοτροπία είναι δύσκολο να αλλάξουν για το άτομο και την κοινότητα όταν πρόκειται για την αγορά μετοχών και την επένδυση στο χρηματιστήριο, από την άλλη.

-Η αγορά μας δεν είναι δυναμική σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια χρηματιστήρια. Αν κρίνω με βάση την προσωπική στάση των μαθητών που διδάσκω σχετικά με τη μετοχική συμμετοχή, το συμπέρασμα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα επέλεγαν την αποταμίευση σε τράπεζα από την αγορά μετοχών. Προσπαθώ να κατανοήσω την επιλογή και τη συμπεριφορά τους και για να τους φέρω πιο κοντά στο μετοχικό κεφάλαιο, τους προτείνω να διαβάσουν μια συγκεκριμένη ετήσια έκθεση, μετά τον ισολογισμό και άλλα θετικά παραδείγματα. Είναι γνωστό ότι στη Μακεδονία υπάρχουν 5 εταιρείες σε αυτή την αγορά που όλοι γνωρίζουμε και πώς κινείται η τιμή της μετοχής τους. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δυσκολεύονται ακόμη να αποφασίσουν να μετατραπούν σε μετοχικές εταιρείες, αν και με αυτόν τον τρόπο μπορούν πολύ πιο εύκολα να αποκτήσουν πρόσθετο κεφάλαιο, το οποίο τους λείπει σε περιόδους κρίσης. Ο φόβος για τις διευθυντικές καρέκλες είναι ο κύριος λόγος αυτής της αδράνειας. Η νοοτροπία των ανθρώπων είναι το πιο δύσκολο να αλλάξει και ο νόμος είναι ο πιο εύκολος - επεσήμανε ο καθ. Δρ Γκόραν Κοέφσκι.

Η Μακεδονία αλλάζει τις συνθήκες σε σύγκριση με αρκετές δεκαετίες πριν. Συγκεκριμένα, είναι μέλος του ΝΑΤΟ εδώ και τρία χρόνια, ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του μέλους της ΕΕ, μετά παρατηρείται κάποια κίνηση στην αγορά και αύξηση της παρουσίας ξένων εταιρειών στη χώρα. . Οι εταιρείες αναμένεται να ακολουθήσουν αυτές τις διαδικασίες προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσής τους. Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι έτσι.

-Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σπάνια ή μόνο μία από αυτές εκδήλωσε την επιθυμία να εγγραφεί σε ανώνυμη εταιρεία. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι η LLC πρέπει να αυξήσει το κεφάλαιο της εταιρείας και να αλλάξει το καθεστώς της σε μ.Χ. Μακεδόνια. Ο λόγος για τον οποίο οι ΕΠΕ δεν εφαρμόζουν αυτήν την προσέγγιση για την άντληση κεφαλαίων, νομίζω, είναι λόγω του ιστορικού πλαισίου ότι ανήκουμε στο γερμανο-ιαπωνικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης ή σύμφωνα με την παράδοση του λεγόμενου ηπειρωτικού δικαίου που συνεπάγεται την εξέταση την τράπεζα όταν επενδύει ή ανοίγει τη δική του επιχείρηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σύγκριση με την Ευρώπη, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στηρίζονται στην έκδοση τίτλων και όχι σε δάνεια από τράπεζες - επεσήμανε ο καθηγητής Koevski και πρόσθεσε ότι υπάρχουν παραδείγματα όπου η προηγούμενη λειτουργία των ευρωπαϊκών εταιρειών αλλάζει και προσεγγίζει την αμερικανική.

Οι LLC αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση, η οποία είναι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν με τον παλιό τρόπο και δεν είναι έτοιμες να δραστηριοποιηθούν με νέο τρόπο. Ο ιδρυτής της εταιρείας βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημμα να είναι ιδιοκτήτης-αφεντικό ή διευθυντής-διευθυντής.

- Η εμπειρία στη Μακεδονία, αλλά και σε άλλες χώρες, δείχνει ότι το 75% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη μορφή ΕΠΕ δεν επιβιώνει από την πρώτη γενιά ιδιοκτησίας, δηλαδή όταν τα παιδιά πρέπει να αναλάβουν την επιχείρηση ως κληρονομιά, η Εταιρεία δεν συνεχίζει να υπάρχει. Με άλλα λόγια, η εταιρεία καταρρέει. Βλέπω τη λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα στην εκπαίδευση και την πρόσληψη καλών μάνατζερ που θα έπαιρναν τη θέση του νικητή της επιχείρησης. Εάν οι διάδοχοί του δεν είναι ειδικευμένοι στην επιχειρηματική ανάπτυξη, είναι πολύ καλύτερο για την εταιρεία να διοικείται από ικανά άτομα και έτσι να συνεχίσει να επιβιώνει. Με τη μετατροπή από LLC σε AD, οι εταιρείες μπορούν να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο κεφάλαιο, ώστε να μην χρειάζεται να περιμένουν για δάνεια από τις τράπεζες, να βελτιώσουν τη διαχείριση, να εξασφαλίσουν σταθερότητα και περαιτέρω ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να κατανοήσει ότι οι καλές εταιρικές λειτουργίες όχι μόνο διευκολύνουν την πρόσβαση των εταιρειών σε νέα κεφάλαια, αλλά μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για τη βελτίωση των λειτουργιών των ίδιων των εταιρειών, δήλωσε ο Prof. Δρ Γκόραν Κοέφσκι.

Για να μπορέσει να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να μπορεί να περιμένει από εγχώριους επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα τους, απαιτείται ασφάλεια δικαίου, δηλαδή να μην αλλάξει ο νόμος για τουλάχιστον ένα χρόνο από την ψήφισή του.

- Οι νόμοι στη Μακεδονία αλλάζουν πολύ γρήγορα και πριν από τη λήξη της προθεσμίας ενός έτους από τη ψήφισή της. Υπάρχουν παραδείγματα όπου ο νόμος που τίθεται σε ισχύ 6 μήνες μετά την έγκρισή του αλλάζει δύο φορές. Το μήνυμα που στέλνει το κράτος είναι η νομική αβεβαιότητα για όλους όσους θέλουν να επενδύσουν και είναι δύσκολο να εξηγηθεί αυτή η συμπεριφορά στους υποψήφιους επενδυτές - επεσήμανε ο Καθ. Δρ Γκόραν Κοέφσκι.

Όλη η συνομιλία με τον Prof. Δρ Goran Koevski, δείτε τον στο βίντεο:

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας