Αστείο της ημέρας: Πατέρα

Αστείο της ημέρας / Φωτογραφία: Αρχείο Ελεύθερου Τύπου

Πώς ονομάζετε έναν άντρα που δεν χρησιμοποιεί ποτέ προφυλακτικό;
- Πατέρα!

Βίντεο της ημέρας