Ανέκδοτο της ημέρας: Εργάσιμη ημέρα

Αστείο της ημέρας / Φωτογραφία: Αρχείο Ελεύθερου Τύπου

Ένα τσιγάρο μειώνει τη ζωή κατά 2 λεπτά.
Ένα μπουκάλι κρασί σε 4 λεπτά,
Όμως μια εργάσιμη μέρα μειώνει τη ζωή κατά 8 ώρες!

Βίντεο της ημέρας