Ανέκδοτο της ημέρας: Κηδεία

Αστείο της ημέρας / Φωτογραφία: Αρχείο Ελεύθερου Τύπου

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
– Τι έγινε μετά τον θάνατο του Ναπολέοντα;
Ο μαθητής:
– Κηδεία, κύριε καθηγητά!
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
- Τότε, έλα σε αυτόν τον Αύγουστο για 40 μέρες!

Βίντεο της ημέρας