Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα συζητήσει ξανά αύριο για τη μη εργάσιμη εβδομάδα

Φωτογραφία: MIA

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέβαλε για αύριο την 38η συνεδρίαση, στην οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνταγματικότητα των τροπολογιών του Νόμου για τις Εργασιακές Σχέσεις που αναφέρονται στη μη εργάσιμη εβδομάδα. Το δικαστήριο συζήτησε αυτή την υπόθεση σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, αλλά δεν ελήφθη απόφαση λόγω ανεπαρκούς πλειοψηφίας ψήφων.

Εμπνευστής της πρωτοβουλίας είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο ΠΓΔΜ, το οποίο πιστεύει ότι ο επίμαχος νόμος, που αναφέρεται στη διευθέτηση της εργασίας την Κυριακή, είναι αντίθετος με την ελευθερία και την αγορά της επιχειρηματικότητας, τις θεμελιώδεις αξίες και την ισότητα των πολιτών.

Η πρωτοβουλία αναφέρει ότι ο νόμος περί τροποποιήσεων και συμπληρωμάτων του νόμου για τις εργασιακές σχέσεις ρυθμίζει τη χρήση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης εισάγοντας απαγόρευση εργασίας τις Κυριακές και ταυτόχρονα απαριθμεί εξαντλητικά τις εξαιρέσεις ορισμένων δραστηριοτήτων στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εβδομαδιαία ανάπαυση. Σε άλλη μέρα της εβδομάδας επισημαίνεται ότι η νομική αυτή λύση δεν είναι υπέρ ούτε των οικονομικών φορέων ούτε των εργαζομένων και προσβάλλει ευθέως τις θεμελιώδεις αξίες της συνταγματικής τάξης του κράτους.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, με αυτήν τη νομική λύση, οι εργοδότες από οικονομικές δραστηριότητες που απαγορεύεται να εργάζονται τις Κυριακές (μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα) έχουν ίση νομική θέση όσον αφορά την καταβολή του φόρου και άλλων δημοσίων δασμών στο κράτος που καθορίζονται από νόμου και τίθενται σε άνιση θέση.νομική θέση με τους εργοδότες από τις οικονομικές δραστηριότητες που επιτρέπεται να εργάζονται τις Κυριακές, από πλευράς εσόδων και κέρδους.

Εκτός από αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης της 38ης συνεδρίας της συνταγματικής συνόδου, προγραμματίζονται και άλλα επτά θέματα. Το Συνέδριο ανέφερε ότι έξι από τις υποθέσεις έχουν εξαντλήσει τη συζήτηση και βρίσκονται στο στάδιο της ψηφοφορίας επειδή δεν έλαβαν προηγουμένως την πλειοψηφία των ψήφων.

Βίντεο της ημέρας