• ξένες πινακίδες

Οι ξένες εγγραφές συνεχίζουν να «κυλούν» στους δρόμους της ΠΓΔΜ

Ένα μεγάλο μέρος των οχημάτων με ξένες πινακίδες, κυρίως από τη Βουλγαρία, κατέληξαν σε έναν από τους ΧΥΤΑ, γιατί δεν συμφέρει οι ιδιοκτήτες τους να τα μεταφράσουν σε μακεδονικές ταξινομήσεις. Η δυνατότητα επανεγγραφής τους με 50 τοις εκατό μειωμένα τέλη έληξε πέρυσι στις 21 Ιουνίου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν οχήματα με ξένες πινακίδες στους δρόμους. "Ελεύθερος...

Οι ξένες εγγραφές συνεχίζουν να «κυλούν» στους δρόμους της ΠΓΔΜ Διαβάστε περισσότερα »