• φυσικό αέριο

Η «ESM Sales» θα αγοράσει φυσικό αέριο από τη «Balkan Utilis» τον Φεβρουάριο

Η «ESM Sales» θα αγοράσει φυσικό αέριο από την εταιρεία «Balkan Utilis» για τον Φεβρουάριο. Όπως ενημερώνει η «ESM Prodazba», η εταιρεία προσέφερε τιμή φυσικού αερίου 98,71 ευρώ/μεγαβατώρα. Η προσφορά καλύπτει όλα τα έξοδα αγοράς ενέργειας όπως μίσθωση εγκαταστάσεων μεταφοράς, διάφορα τέλη και περιθώριο. Με τον πλειοδότη που είχε προσφέρει χαμηλότερη τιμή...

Η «ESM Sales» θα αγοράσει φυσικό αέριο από τη «Balkan Utilis» τον Φεβρουάριο Διαβάστε περισσότερα »