• ολιγάρχες

Η EC προτείνει νέους κανόνες για τη δήμευση της περιουσίας των Ρώσων ολιγαρχών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα πρόταση για νέους κανόνες που θα επιτρέπουν τη δήμευση και πώληση περιουσίας Ρώσων ολιγαρχών και πρόταση να συμπεριληφθεί η παραβίαση των κυρώσεων στον κατάλογο των εγκλημάτων στην ΕΕ. Σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία, η περιουσία θα δημεύεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν ή παρακάμπτουν τις κυρώσεις και όσοι…

Η EC προτείνει νέους κανόνες για τη δήμευση της περιουσίας των Ρώσων ολιγαρχών Διαβάστε περισσότερα »