Μια κρατική επιτροπή στη Γαλλία φιλτράρει ετησίως 600 ταινίες για να προστατεύσει τα παιδιά από επιβλαβές περιεχόμενο

Στη Γαλλία, η Επιτροπή για την ταξινόμηση των ταινιών εξετάζει περίπου 600 ταινίες το χρόνο κατά μέσο όρο, εξετάζει κάθε ταινία, ακόμη και ταινίες κινουμένων σχεδίων, για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό τους δεν θα είναι επιβλαβές για τα παιδιά. Κάθε ταινία που θα διανεμηθεί στη χώρα, ανεξάρτητα από το αν είναι γαλλική, αμερικανική ή μακεδονική, πρέπει να λάβει βίζα από την Επιτροπή...

Μια κρατική επιτροπή στη Γαλλία φιλτράρει ετησίως 600 ταινίες για να προστατεύσει τα παιδιά από επιβλαβές περιεχόμενο Διαβάστε περισσότερα »