• Ιστορική Επιτροπή

Δεν συζητάμε εκκλησιαστικά ζητήματα, αν και οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ότι το MOC προέρχεται από τη βουλγαρική εκκλησία, λέει ο Todorov από την ιστορική επιτροπή

Το μέλος της μεικτής Επιτροπής Εκπαιδευτικών και Ιστορικών Θεμάτων μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας, Petar Todorov, λέει ότι το μακεδονικό τμήμα της Επιτροπής εξεπλάγη όταν άκουσε ότι αναφέρθηκε στο κοινό ότι στην τελευταία συνάντηση με τους Βούλγαρους συναδέλφους τους συζήτησαν εκκλησιαστικά θέματα. -Στις συναντήσεις συζητάμε θέματα σχετικά με την ιστορία των εκκλησιών από τη Μέση...

Δεν συζητάμε εκκλησιαστικά ζητήματα, αν και οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ότι το MOC προέρχεται από τη βουλγαρική εκκλησία, λέει ο Todorov από την ιστορική επιτροπή Διαβάστε περισσότερα »