• συνάντηση

Σημαντικά σημεία ενώπιον των βουλευτών, η Συνέλευση θα πραγματοποιήσει τη συνέχεια της 71ης συνόδου

Σήμερα, η Συνέλευση της Δημοκρατίας θα πρέπει να πραγματοποιήσει τη συνέχιση της 71ης συνόδου, στην ημερήσια διάταξη της οποίας είναι οι Ετήσιες Εκθέσεις για το 2021, οι εργασίες του Δικαστικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, της Κρατικής Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς και η Ετήσια Έκθεση του Διαμεσολαβητή για το επίπεδο ασφάλειας, σεβασμού, προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών…

Σημαντικά σημεία ενώπιον των βουλευτών, η Συνέλευση θα πραγματοποιήσει τη συνέχεια της 71ης συνόδου Διαβάστε περισσότερα »