• διάσκεψη

Το ενδέκατο διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Ohrid-Vodici 2023»

Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Οχρίδα-Βοδίτσι 11» με τίτλο «Προκλήσεις ταυτότητας, πολιτιστικής κληρονομιάς, βιώσιμης ανάπτυξης ή τουρισμού που σχετίζονται με νέες κρίσεις» θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο για 2023η φορά, που διοργανώνει το Κέντρο Προηγμένων Ερευνών. Φέτος, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. – Θεματική εστίαση αυτού του συνεδρίου...

Το ενδέκατο διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Ohrid-Vodici 2023» Διαβάστε περισσότερα »