• Βρυξέλλες

Κούρτι: Η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό της, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί ένα μέρος και ένα μέρος να μην

Ο πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου, Αλμπίν Κούρτι, δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες και ο «οδικός χάρτης» για την εφαρμογή της που συμφωνήθηκε στην Οχρίδα είναι δημόσια έγγραφα και ότι απαιτείται «ακριβής και γρήγορη εφαρμογή». «Στις 4 Απριλίου στις Βρυξέλλες θα συζητηθεί το θέμα της εφαρμογής της ήδη συμφωνηθείσας συμφωνίας. Υπάρχει συμφωνία, η συμφωνία υπάρχει, είναι ξεκάθαρο...

Κούρτι: Η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό της, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί ένα μέρος και ένα μέρος να μην Διαβάστε περισσότερα »