• Μπίτολα

Το κλαμπ "Ivan Mihailov" τυπικά δεν υπάρχει, έχει διαγραφεί από το μητρώο

Ο βουλγαρικός πολιτιστικός σύλλογος «Ivan Mihailov» διαγράφηκε από το μητρώο σωματείων με απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε το Κεντρικό Ληξιαρχείο. Δόθηκε προθεσμία στους ιδρυτές να μετονομάσουν τον σύλλογο, σύμφωνα με τις αλλαγές στον Νόμο περί Ενώσεων και Ιδρυμάτων. Ο νόμος απαγορεύει την ίδρυση οργανισμών που στο όνομα, το πρόγραμμα, τους στόχους και τις δραστηριότητές τους...

Το κλαμπ "Ivan Mihailov" τυπικά δεν υπάρχει, έχει διαγραφεί από το μητρώο Διαβάστε περισσότερα »