Δικαστικό Συμβούλιο: Στα ανώτατα δικαστήρια λείπουν έως και 49 δικαστές

Δικαστικό Συμβούλιο / Φωτογραφία: «Ελεύθερος Τύπος» - Ντράγκαν Μιτρέσκι

Το Δικαστικό Συμβούλιο εξέλεξε σήμερα έξι νέους δικαστές στη δεύτερη προκήρυξη, τρεις για τα Ποινικά και Αστικά Δικαστήρια των Σκοπίων, που μαζί με τους δικαστές που εξελέγησαν πριν από δύο μήνες από την πρώτη προκήρυξη, αριθμούν συνολικά 30 νεοεκλεγμένους δικαστές για αρκετούς δικαστήρια όλης της χώρας μεταξύ των αποφοίτων της Ακαδημίας Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για τη βέλτιστη και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων. Στη συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου, τα μέλη εξέτασαν την ανάλυση των απαραίτητων δικαστικών θέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο και στα εφετεία των Σκοπίων, Μπίτολα, Γκόστιβαρ και Στίπ, από τα οποία προέκυψε ότι υπάρχει έλλειψη δικαστές σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, είναι απαραίτητο να καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η τακτική, αποτελεσματική και ενημερωμένη λειτουργία τους.

Η πρόεδρος της επιτροπής που έκανε την ανάλυση, Vesna Dameva, τόνισε ότι σύμφωνα με τις παραμέτρους που εξέτασαν, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα ανώτατα δικαστήρια χρειάζονται περισσότεροι δικαστές από ό,τι είχε καταλήξει προηγουμένως από τη συστηματοποίηση που έκανε το δικαστικό συμβούλιο και ότι η Το Συμβούλιο έχει δύσκολο έργο να τους καλύψει τις προβλεπόμενες δικαστικές θέσεις, διότι, ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη δικαστών στα βασικά δικαστήρια σε όλη τη Μακεδονία, τα περισσότερα από τα οποία έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες. Συνολικά, από αυτά τα έξι ανώτατα δικαστήρια λείπουν συνολικά 49 δικαστές.

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσίασε η Dameva στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με τη συστηματοποίηση και σύμφωνα με τη γνώμη του ίδιου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, χρειάζονται 28 δικαστές και αυτή τη στιγμή είναι 16, ένας εκ των οποίων είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου, και ένας του οποίου η θητεία αναπαύεται.

- Το έργο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατανέμεται σε τέσσερα τμήματα, επομένως ο βέλτιστος αριθμός δικαστών για το Ανώτατο Δικαστήριο είναι 26, δηλαδή θα ήταν πέντε δικαστές για κάθε τμήμα και επιπλέον πέντε ακόμη δικαστές, καθώς και ένας που θα γίνε μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου - είπε ο Ντάμεβα.

Στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τη συστηματοποίηση, προβλέπονται 13 δικαστές και εργάζονται οκτώ δικαστές, με τον πρόεδρο να είναι δικαστής στο Διοικητικό Δικαστήριο και όχι στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με την ανάλυση, ο βέλτιστος αριθμός δικαστών στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο είναι 12, δηλαδή τρεις για κάθε δικαστικό συμβούλιο που λειτουργεί εντός αυτού του δικαστηρίου.

Για την Έφεση των Σκοπίων τονίστηκε ότι σύμφωνα με τη συστηματοποίηση προβλέπονται 52 δικαστές και αυτή τη στιγμή εργάζονται μόνο 30 δικαστές εκ των οποίων οι δύο τελούν υπό αναστολή επειδή είναι δικαστές στο ΣτΕ. Σύμφωνα με την ανάλυση του Δικαστικού Συμβουλίου, ωστόσο, για τη βέλτιστη λειτουργία της Εφετείας των Σκοπίων χρειάζονται 66 δικαστές, 13 δικαστές για κάθε προβλεπόμενο τμήμα - ποινικό, αστικό, εμπορικό, το τμήμα εργατικών διαφορών και το τμήμα δικαστικής πρακτικής.

– Το δικαστήριο αυτό είναι το μόνο που αποφασίζει σε διαδικασίες έφεσης για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς και καλύπτει μια εφετειακή περιοχή με δικαστήρια με μεγάλο όγκο εργασίας. Ο αριθμός των κριτών δεν μπορεί να μειωθεί και πόσο γρήγορα θα καλυφθούν είναι ένα άλλο ερώτημα - τονίζει ο Dameva.

Για το Εφετείο Γκόστιβαρ είπε ότι σύμφωνα με τη συστηματοποίηση έχουν δημιουργηθεί 16 θέσεις δικαστών και έχουν καλυφθεί 14 θέσεις, εκ των οποίων ένας δικαστής είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ένας είναι μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου. Σε αυτό το δικαστήριο λειτουργούν τρία εξειδικευμένα τμήματα, οπότε σύμφωνα με την ανάλυση χρειάζονται συνολικά 15 δικαστές, πέντε για κάθε τμήμα.

Στην Έκκληση της Μπίτολα, μετά από συστηματοποίηση, προγραμματίζονται 25 θέσεις δικαστών και εργάζονται μόνο 13, εκ των οποίων ο ένας είναι πρόεδρος του δικαστηρίου και ο άλλος έχει τη θέση του στην Εφετεία, επειδή είναι πρόεδρος του Βασικού της Οχρίδας Δικαστήριο. Σύμφωνα με την ανάλυση στην έφεση της Μπίτολα, όπου η εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα, ποινική, αστική και δικαστική πρακτική, χρειάζονται 20 δικαστές.

Στην Εφετεία Στίπ, η συστηματοποίηση προέβλεπε 16 θέσεις, αλλά εργάζονται μόνο οκτώ δικαστές. Η εργασία χωρίζεται σε δύο τμήματα, αστικό και ποινικό, και σύμφωνα με την ανάλυση χρειάζονται 12 δικαστές για τη βέλτιστη δουλειά αυτού του δικαστηρίου.

Ο Dameva τόνισε ότι αυτή η ανάλυση δεν έλαβε υπόψη τον αριθμό των δικαστών που σύντομα θα πληρούν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.

Το μέλος του δικαστικού συμβουλίου, Ίβιτσα Νικολόβσκι, είπε ότι σε όλα τα δικαστήρια υπάρχει μικρότερος αριθμός δικαστών από τον απαραίτητο, γεγονός που επηρεάζει το έργο.

- Διεξάγονται πολύωρες διαδικασίες, έχουμε δίκες σε αδικαιολόγητο χρονικό διάστημα, τα δικαστήρια είναι αναποτελεσματικά και αβίαστα στο έργο τους, αλλά πρέπει επίσης να τονιστεί ότι δεν είναι μόνο ο αριθμός των δικαστών που εγγυάται το βέλτιστο αποτέλεσμα, γιατί πολλές διαδικασίες εξαρτώνται από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Εμείς, ως Δικαστικό Συμβούλιο, πρέπει να βρούμε τρόπο να καλύψουμε τις κενές θέσεις και μετά να αναλύσουμε τα αποτελέσματα που θα έχουν τα δικαστήρια. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα και στα βασικά δικαστήρια, εάν γεμίσουμε τα ανώτατα δικαστήρια με παλαιότερο και πιο έμπειρο προσωπικό, υπάρχει κίνδυνος να παραμείνουν μόνο νεαροί δικαστές στα βασικά δικαστήρια - είπε ο Νικολόφσκι.

Στη χθεσινή συνεδρίαση Το δικαστικό συμβούλιο επέλεξε τη Liljana Milanova, τον Vlatko Sekovski και τη Nadica Mitreska ως δικαστές στο Βασικό Ποινικό Δικαστήριο και Irena Mitreska, Vlatko Sekovski και Sanja Tomic Velkovski για δικαστές σε Το βασικό εμφύλιος δικαστήριο των Σκοπίων. Όλοι οι νεοεκλεγείς δικαστές είναι απόφοιτοι της Ακαδημίας Δικαστών και Εισαγγελέων που δεν επιλέχθηκαν στην πρώτη προκήρυξη και έγινε δεύτερη προκήρυξη για αυτούς και με επιλογή τους όλοι οι ολοκληρωμένοι ακαδημαϊκοί από την τελευταία γενιά ακαδημαϊκών εκλέγονται ως δικαστές. Στη δεύτερη προκήρυξη, εκτός από τα δικαστήρια των Σκοπίων, αναζητούνταν δικαστές και για τα βασικά δικαστήρια στο Μπέροβο, στο Ντέλτσεβο, στο Κίτσεβο, στο Κρούσεβο, στο Κουμάνοβο και στο Σβέτι Νίκολε, αλλά για τις θέσεις αυτές δεν υποβλήθηκε ούτε ένας υποψήφιος.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας