Οι ξένες εγγραφές συνεχίζουν να «κυλούν» στους δρόμους της ΠΓΔΜ

στήλες οχημάτων. / Φωτογραφία: Αρχείο Ελεύθερου Τύπου

Τα οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια για χρήση στο έδαφος του RSM, έχουν τελωνειακό καθεστώς προσωρινά εισαγόμενων εμπορευμάτων. Πέρυσι, η κυβέρνηση μείωσε τα τέλη για την επανεγγραφή τους κατά 50%, υπό την προϋπόθεση ότι εισήλθαν στη χώρα από την 1η Οκτωβρίου 2020 και είναι προδιαγραφών EURO 4

Ένα μεγάλο μέρος των οχημάτων με ξένες πινακίδες, κυρίως από τη Βουλγαρία, κατέληξαν σε μια από τις χωματερές, γιατί δεν συμφέρει οι ιδιοκτήτες τους να τα μεταφράσουν σε μακεδονικές ταξινομήσεις. Η δυνατότητα επανεγγραφής τους με 50 τοις εκατό μειωμένα τέλη έληξε πέρυσι στις 21 Ιουνίου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν οχήματα με ξένες πινακίδες στους δρόμους. Η «Sloboden Pechat» απευθύνθηκε στην Τελωνειακή Διοίκηση της ΠΓΔΜ για να μάθει σε ποια βάση εξακολουθούν να διακρίνονται στη χώρα οχήματα με βουλγαρικές πινακίδες; Ρωτήσαμε επίσης ποια είναι η κατάστασή τους, γιατί πέρυσι ήταν δυνατή η μετάφραση τους σε πινακίδες της Μακεδονίας με 50 τοις εκατό χαμηλότερα τέλη.

- Επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, που είναι ως επί το πλείστον γειτονικών χωρών, στον τελωνειακό χώρο, ο οποίος είναι σύμφωνος με την ελεύθερη κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. Τα οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια για χρήση στο έδαφος του RSM, έχουν τελωνειακό καθεστώς προσωρινά εισαγόμενων εμπορευμάτων. Σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς, η προσωρινή εισαγωγή οχημάτων για οδικές μεταφορές μπορεί να εγκριθεί εάν είναι εγγεγραμμένα εκτός της τελωνειακής περιοχής, στο όνομα προσώπου που κατοικεί εκτός της τελωνειακής περιοχής και χρησιμοποιούνται από άτομα που κατοικούν εκτός της τελωνειακής περιοχής - εξήγησε το Υπουργικό Συμβούλιο στον Διευθυντή του Τελωνείου.

Σύμφωνα με τον Τελωνειακό Νόμο, η προθεσμία για την προσωρινή εισαγωγή είναι 6 μήνες σε περίοδο 12 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να οδηγείτε στην ΠΓΔΜ με ξένες πινακίδες για αυτό το χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα πρέπει να "κάνετε διάλειμμα", αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι ζείτε συνεχώς στο εξωτερικό και χρησιμοποιείτε το όχημα κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο η χώρα. Διαφορετικά, θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο πλησιέστερο τελωνείο και να ξεκινήσετε τη διαδικασία εισαγωγής ή προσωρινής εισαγωγής του οχήματος.

– Οι τελωνειακοί υπάλληλοι ελέγχουν την εγκυρότητα της εισόδου και χρήσης οχημάτων με ξένες πινακίδες στα συνοριακά περάσματα. Ελέγχεται αν και ποια πρόσωπα μπορούν να εισάγουν και να χρησιμοποιούν τέτοια οχήματα στην επικράτεια της ΠΓΔΜ – αναφέρεται στον Τελωνειακό Νόμο.

Πολίτες της Μακεδονίας που δεν διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, δεν έχουν δικαίωμα εισόδου και οδήγησης οχημάτων με κανονικές ξένες πινακίδεςκαι που είναι εγγεγραμμένα στο όνομά τους.

- Αν έχουν ήδη στην κατοχή τους τέτοιο όχημα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν στο τελωνειακό καθεστώς εισαγωγής καταβάλλοντας τους δασμούς - λένε το Τελωνείο. Εάν δεν το πράξουν, εκτός από την ποινή πλημμελήματος, μπορεί να κατασχεθεί το όχημά τους.

Επί δεκαετίες, αυτοκίνητα με βουλγαρικές ταξινομήσεις, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν βουλγαρικά διαβατήρια, κυκλοφορούν στους δρόμους της ΠΓΔΜ. Πέρυσι, η κυβέρνηση μείωσε τα τέλη για την επανεγγραφή τους κατά 50%, με την προϋπόθεση ότι θα εισήλθαν στη χώρα από την 1η Οκτωβρίου 2020 και θα είναι του προτύπου EURO 4. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι με αυτή τη λύση θα μπουν στον προϋπολογισμό έσοδα περίπου 20 εκατ. ευρώ και έχει εισπράξει περίπου 6,5 εκατ. ευρώ.

Βίντεο της ημέρας