Με ευρωπαϊκά χρήματα για τις ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εάν οι μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν σύμφωνα με το σχέδιο, οι προσδοκίες των Βρυξελλών είναι ότι σε δέκα χρόνια οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα διπλασιάσουν το ΑΕΠ τους και ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπερνούσε το επτά τοις εκατό.

Μεταρρυθμίσεις και χρήματα, χωρίς μεταρρυθμίσεις, χωρίς χρήματα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο Ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, από το οποίο δεν παρεκκλίνει και υπενθυμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι αναπόφευκτες. Το σχέδιο προσέγγισης και ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή αγορά προβλέπει 6 δισ. ευρώ την περίοδο 2024-2027, εκ των οποίων τα τέσσερα δισ. δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και περίοδο χάριτος από 8 έως 10 χρόνια. , και τα υπόλοιπα δύο δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις.

Το πόσα από αυτά τα 6 δισεκατομμύρια θα λάβει καθεμία από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των κατοίκων και από το ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), και στην αναλογία το 60 τοις εκατό των χρημάτων θα είναι σύμφωνα με τον αριθμό των κατοίκων, και 40 τοις εκατό σύμφωνα με το ετήσιο ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση αυτούς τους δείκτες, η πΓΔΜ θα λάμβανε κοντά στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Αν και με αυτά τα κονδύλια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το άνοιγμα της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τα χρήματα δεν θα δοθούν άνευ όρων. Όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της πΓΔΜ, θα πρέπει να εφαρμόσουν βασικές μεταρρυθμίσεις και να φέρουν τη νομοθεσία τους πιο κοντά στην ευρωπαϊκή. Στην περίπτωση της ΠΓΔΜ, οι προσδοκίες είναι ότι λόγω των εκλογών και της μεταπολίτευσης, η διαδικασία μπορεί να επιβραδυνθεί, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι η χώρα προχωρά καλά. Ωστόσο, για να λάβει χρήματα, η χώρα θα πρέπει πρώτα να υιοθετήσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα τέλη του τρέχοντος έτους έως το 2028.

Εάν οι μεταρρυθμίσεις γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο, οι προσδοκίες των Βρυξελλών είναι ότι σε δέκα χρόνια οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα διπλασιάσουν το ΑΕΠ τους και ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπερνούσε το 7%.

Αυτό που αναμένεται από τις αρχές της ΠΓΔΜ είναι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναδιάρθρωση των ταχυδρομείων, καλύτερος οικονομικός έλεγχος... περιλαμβάνει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καθώς και την κρατική ενίσχυση, υπενθυμίζοντας ότι οι επιδοτήσεις δεν είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία της Ένωσης.

Ο πρώτος από τους τέσσερις πυλώνες στους οποίους βασίζεται το Σχέδιο Ανάπτυξης των Δυτικών Βαλκανίων είναι η ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης με την ενιαία αγορά της ΕΕ και επικεντρώνεται σε επτά τομείς προτεραιότητας: ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και εργαζομένων, πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή πληρωμή περιοχή (SEPA ), διευκόλυνση των οδικών μεταφορών, ολοκλήρωση και απαλλαγή των ενεργειακών αγορών, ενιαία ψηφιακή αγορά και ενσωμάτωση στις βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω μιας κοινής περιφερειακής αγοράς, βασισμένης στους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να προσθέσει 10 τοις εκατό στις οικονομίες αυτών των χωρών.

Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην επιτάχυνση των θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, την υποστήριξη της πορείας των Δυτικών Βαλκανίων προς την ένταξη στην ΕΕ, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Ο τέταρτος πυλώνας προβλέπει αύξηση της οικονομικής βοήθειας για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων που θα καταβληθούν εάν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εφαρμόσουν ορισμένες κοινωνικοοικονομικές και θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις.

Διαφορετικά, μία από τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη οικονομική ολοκλήρωση των έξι χωρών της περιοχής είναι η αρχική τους σύνδεση σε μια περιφερειακή αγορά, ως ένα πρώτο βήμα προς την κοινή πρόσβαση στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις μεταρρυθμίσεις πέρυσι όταν είπε ότι «οι μεταρρυθμίσεις είναι προϋπόθεση. Αν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, τότε θα έρθουν τα κονδύλια».

- Είναι σαφές για εμάς ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο, αλλά αν δεν γίνει τίποτα, εάν δεν εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις, τα κεφάλαια θα μεταφερθούν σε άλλες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια που επιτυγχάνουν αποτελέσματα - είπε τότε η Von der Leyen.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η πληρωμή των χρημάτων που θα πάνε στον προϋπολογισμό θα γίνεται δύο φορές το χρόνο, μετά από αιτήματα που υποβάλλουν οι εταίροι από τα Δυτικά Βαλκάνια και μετά από επαλήθευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπλήρωση προϋποθέσεων όπως π.χ. χρηματοπιστωτική σταθερότητα, διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, διαφάνεια και εποπτεία του προϋπολογισμού.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπόγιαν Μαρίσιτς, μετά την πρόσφατη υπουργική συνάντηση για το Σχέδιο Ανάπτυξης, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για την επιτυχή εφαρμογή των συμφωνημένων υποχρεώσεων καθεμιάς από τις χώρες που καλύπτονται από το Σχέδιο». Στη συνάντηση, όπως είπε, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες από το Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα που καθορίστηκαν ως υποχρέωση μας στο Σχέδιο και οι υποχρεώσεις μας για πρόσβαση στον ενιαίο χώρο πληρωμών του ευρώ, για τις Πράσινες Ζώνες για την προώθηση του εμπορίου και τη διευκόλυνση των μεταφορών, δωρεάν. Ζώνες Wi-Fi σε δημόσιους χώρους σε 500 δήμους της περιφέρειας και για την ανάπτυξη κέντρων ψηφιακής καινοτομίας.

Έχουν επίσης καθοριστεί τα ακόλουθα βήματα - εργασίες για έργα για την Ακαδημία για μια ενιαία αγορά, αποδοχή του Ψηφιακού Πορτοφολιού, καθώς και εργασίες για την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στη Συμμαχία της ΕΕ για Κρίσιμα Φάρμακα και Ιατρικό Εξοπλισμό για την ενίσχυση των εθνικών ικανότητες υγείας.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας