Οι Σκοπιανοί πίνουν καθαρό και ποιοτικό νερό

Οι Σκοπιανοί πίνουν καθαρό και βακτηριολογικά σωστό νερό, ενημερώνουν από την ΠΕ «Βοντόβοντ η Κανάλιζα».

- Η ΠΕ «Ύδρευση και Αποχέτευση» για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της πόλης των Σκοπίων, δημοσιεύει την εβδομαδιαία έκθεση για την ποιότητα και την ασφάλεια του πόσιμου νερού, που προέρχεται από τις αναλύσεις που έγιναν στο Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, το οποίο στην πραγματικότητα είναι το πρώτο εργαστήριο στη χώρα που το διαπιστεύει τη λειτουργία του σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025:2018. Το τμήμα υγειονομικού ελέγχου την περίοδο από 10.10.2022 έως 14.10.2022 λαμβάνει 164 δείγματα για φυσικοχημικό και 164 δείγματα για μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού από 46 σημεία μέτρησης στην πόλη των Σκοπίων - αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Από εκεί λένε ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, όλα τα δείγματα ανταποκρίνονται στον Κανονισμό για τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας του πόσιμου νερού (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αρ. 183/18).

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας