Βούτυρο, χοτ ντογκ, χυμοί για παιδιά και παγωτά, ορισμένα από τα προϊόντα που ανακαλούνται για λόγους ασφαλείας

Φωτό: «Ελεύθερος Τύπος» - Ντράγκαν Μιτρέσκι

Χοτ ντογκ, χυμοί για παιδιά, ξερά σύκα, παγωτά, τζίντζερ σε σκόνη, βούτυρο, μεταλλικό νερό με συμπληρώματα και πρόσθετα για την αρτοποιία, είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα που αποσύρθηκαν από την εγχώρια αγορά πέρυσι ως μη ασφαλή.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (AFV), τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, κανένα εισαγόμενο τρόφιμο δεν καταστράφηκε ούτε επιστράφηκε λόγω επικίνδυνων συνθηκών. Πραγματοποιήθηκαν 4 808 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 2 474 τακτικοί, έλεγχος 306 και έκτακτοι 2 028. Ελέγχθηκαν 3 269 αποστολές εισαγόμενων τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Επιβλήθηκαν συνολικά 369 ελεγκτικά μέτρα, εκ των οποίων τα τρία ήταν πλημμεληματικές κατηγορίες, 312 αποφάσεις, 27 εκπαιδεύσεις και ισάριθμες κλήσεις για συμβιβασμό με πλημμελειοδικείο. Πραγματοποιήθηκαν 1.094 έλεγχοι για αποστολές εισαγωγής και 322 για αποστολές υπό διαμετακόμιση.

Αυτόν τον μήνα, τα πατατάκια από το Κοσσυφοπέδιο και το βιολογικό κακάο από την Ολλανδία αποσύρθηκαν από την πώληση. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός στις 14 Φεβρουαρίου, το κακάο δεν τέθηκε σε πώληση, ούτε διανεμήθηκε στους τελικούς καταναλωτές, αλλά προσδιορίστηκε σε αυτό η ποσότητα καδμίου πάνω από το επιτρεπόμενο επίπεδο, ενώ τα τσιπ ήταν διαθέσιμα στην αγορά και η παρουσία ακρυλαμιδίου εντοπίστηκε σε αυτό.

Ο διευθυντής του Οργανισμού Τροφίμων και Κτηνιατρικής, Νικόλτσε Μπαμπόβσκι υποστηρίζει ότι τρώμε ασφαλή τρόφιμα. Τίποτα, λέει, δεν αφήνεται στην τύχη. Η αγορά παρακολουθείται συνεχώς και αντιδρά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όπως εξηγεί ο Babovski, οποιοδήποτε προϊόν διατροφής για το οποίο δεν υπάρχει εγγύηση ότι πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις ασφαλείας αντιμετωπίζεται ως «μη ασφαλές» και θεωρείται πιθανός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία.

- Με βάση το καθιερωμένο ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, ασκούμε συνεχή εποπτεία στους χειριστές τροφίμων για ανθρώπους και τροφίμων για ζώα ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών προϋποθέσεων ασφάλειας, αλλά και προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής: μεταποίηση, διανομή και πώληση, καθώς και κατά την εισαγωγή. Οποιοδήποτε προϊόν διατροφής για το οποίο δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις ασφαλείας αντιμετωπίζεται ως «μη ασφαλές» και θεωρείται πιθανός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Τέτοια τρόφιμα αποσύρονται από την αγορά από τους ίδιους τους χειριστές, αλλά και με εντολή και επίβλεψη των υπηρεσιών ελέγχου και συνήθως καταστρέφονται ακίνδυνα. Αυτό ισχύει και για τα τρόφιμα για ζώα, λέει ο Babovski για το MIA.

Προϊόντα στο ταμείο στην αγορά / Φωτογραφία: "Sloboden Pechat" - Dragan Mitreski

Όπως επισημαίνει, αν και γίνεται κάθε προσπάθεια από φορείς και φορείς της αγοράς για την εμπορία ασφαλών τροφίμων, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην ικανοποιηθούν κάποιες από τις καθορισμένες παραμέτρους ασφάλειας, δηλαδή να παραβιαστούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και όταν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τρόφιμα για τον άνθρωπο ή τα τρόφιμα για ζώα δεν είναι ασφαλή, λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τους ίδιους τους φορείς εκμετάλλευσης τροφίμων και από τον Οργανισμό.

-Εάν πρόκειται για εισαγόμενα τρόφιμα με τη συγκατάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου ασφάλειας τροφίμων, τα μη ασφαλή τρόφιμα μπορούν να επιστραφούν στον χειριστή στη χώρα εξαγωγής. Οι ίδιοι οι χειριστές είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση ασφαλών τροφίμων στην εγχώρια αγορά, τα οποία πληρούν τις γενικές και ειδικές καθορισμένες νομικές προϋποθέσεις ασφάλειας. Εάν θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το τρόφιμο που έχει εισαχθεί, παρασκευαστεί, μεταποιηθεί, μεταποιηθεί ή διανεμηθεί δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας, πρέπει να κινήσουν άμεση διαδικασία απόσυρσής του από την κυκλοφορία και σε περίπτωση που το τρόφιμο έχει περάσει τον άμεσο έλεγχο της επιχείρησης τροφίμων, για να ενημερώσει σχετικά τον Οργανισμό. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει φτάσει στον καταναλωτή, ο χειριστής πρέπει να ενημερώνει αποτελεσματικά και με ακρίβεια τους καταναλωτές για τον λόγο της ανάκλησης τροφίμων και, εάν είναι απαραίτητο, να ανακαλεί/αποσύρει τρόφιμα που έχουν ήδη παρασχεθεί στους καταναλωτές, σε περίπτωση που άλλα μέτρα δεν επαρκούν προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός βαθμός προστασίας της ανθρώπινης υγείας, εξηγεί ο Babovski.

Σημειώνει επίσης ότι η αρμόδια επιχείρηση λιανικής και διανομής τροφίμων πρέπει να έχει τις σχετικές πληροφορίες ιχνηλασιμότητας.

- Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει πού τοποθετείται το τρόφιμο και πρέπει να ενημερώσει αμέσως το AHV εάν λαμβάνει ή έχει εργαστηριακό αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων ή θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το τρόφιμο που διατέθηκε στην αγορά μπορεί να είναι επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για την ενημέρωση για τις ενέργειες που λαμβάνονται για την πρόληψη του κινδύνου για τον τελικό καταναλωτή. Τα τρόφιμα αποσύρονται επίσης σε περιπτώσεις υποψίας ή τροφικής δηλητηρίασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι επιθεωρητές AHV ενεργούν και συνεργάζονται με το Υπουργείο Υγείας και την Κρατική Υγειονομική και Υγειονομική Επιθεώρηση και αν χρειαστεί με άλλες κρατικές αρχές, οι επίσημοι έλεγχοι, ο τρόπος διενέργειας επιδημιολογικών ερευνών των τροφιμογενών νοσημάτων και τα μέτρα που που λαμβάνονται σε περίπτωση υποψίας και θετικής διαπίστωσης νόσων που μεταδίδονται από τα τρόφιμα και οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χειριστές τροφίμων για την πρόληψη και την εξάλειψη της εμφάνισης πεπτικών ασθενειών, πραγματοποιούνται σύμφωνα με επακριβώς καθορισμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα , τονίζει ο Μπαμπόβσκι.

Τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που αποσύρονται από την αγορά από τον ίδιο τον χειριστή ή με εντολή των υπηρεσιών επιθεώρησης, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για τρόφιμα εγχώριας παραγωγής ή εισαγωγής, πρέπει να τίθενται υπό επίσημη επίβλεψη.

Σαλάμι στην αγορά / Φωτογραφία: «Ελεύθερος Τύπος» - Ντράγκαν Μιτρέσκι

– Τα τρόφιμα παραμένουν υπό επιτήρηση έως ότου ληφθεί ένα ικανοποιητικό ή μη ικανοποιητικό εργαστηριακό εύρημα, μετά το οποίο τα μη ασφαλή τρόφιμα καταστρέφονται ή επιστρέφονται στον εξαγωγέα στην περίπτωση εισαγόμενων τροφίμων ή ζωοτροφών. Υπάρχει νομική δυνατότητα μετατροπής του τροφίμου εάν το ζητήσει ο χειριστής και οι υπηρεσίες επιθεώρησης του Οργανισμού εκτιμούν ότι είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει επεξεργασία ή επεξεργασία που φέρνει το τρόφιμο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι δυνατόν, απολύμανσης, με τρόπο που να επιτρέπει τη χρήση τέτοιων τροφίμων ως τροφή ή ως ζωοτροφή. Η ειδική επεξεργασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη ελεγκτή, σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό. Η απόσυρση/ανάκληση μη ασφαλών προϊόντων δημοσιεύεται από την AHV στον ιστότοπο και στα μέσα ενημέρωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν την ίδια υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές και ως επί το πλείστον σέβονται αυτήν την υποχρέωση, τονίζει ο διευθυντής.

Το 2023 διενεργήθηκαν συνολικά 56 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 951 μέτρα, 5 ποινικές και 642 πλημμεληματικές κατηγορίες. Ακυρώθηκαν 11 59 κιλά τροφίμων, 147 415 από επιθεωρητές και 38 719 κιλά από χειριστές. Καταστράφηκαν επίσης τρεις εισαγόμενες αποστολές μη ζωικών προϊόντων «βάρους» 108 κιλών. Απαγορεύτηκαν 696 αποστολές τροφίμων ζωικής προέλευσης ποσότητας 38 κιλών και καταστράφηκαν τρεις «βαριές» 636 κιλών.

Πέρυσι, η AHV εξέδωσε 3 πιστοποιητικά για την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης και 024 πιστοποιητικά για την εξαγωγή τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.

ΜΙΑ

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας