Υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας για την προστασία των μαρτύρων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Η παρούσα συμφωνία θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γραμματείας του ΔΠΔ σε επιχειρησιακό επίπεδο, και σχετικά με τη συγκεκριμενοποίηση των μέτρων προστασίας και των δραστηριοτήτων ασφάλειας, μέσω της μετεγκατάστασης θυμάτων, μαρτύρων και άλλων ατόμων σε κίνδυνο στο πλαίσιο της διαδικασίας στο Δικαστήριο / Φωτογραφία: ΜΙΑ

Η υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της προστασίας των μαρτύρων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί συνέχεια της πράξης υποστήριξης του Δικαστηρίου στην καταπολέμηση των πιο σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Επιπλέον, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας υπέγραψε το Καταστατικό της Ρώμης το 1998 και το επικύρωσε το 2002, ιδρύοντας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο ρόλος του οποίου επικεντρώνεται στην καταπολέμηση των πιο σοβαρών μορφών εγκληματικότητας - γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και επιθετικότητα.

Αυτό, μεταξύ άλλων, τονίστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Oliver Spasovski κατά τη σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της προστασίας των μαρτύρων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών του RSM και του ICC με έδρα τη Χάγη (Κάτω Χώρες), εκπροσωπούμενος από ο γραμματέας αυτού του διεθνούς νομικού φορέα Peter Luis, στη Λέσχη Βουλευτών στα Σκόπια.

Η προστασία των πιο ευάλωτων κατηγοριών προσώπων, δηλαδή των θυμάτων και των μαρτύρων που θέλουν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση των εγκλημάτων και να οδηγήσουν τους δράστες τους στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο υπουργός Σπασόφσκι, είναι δέσμευση κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών συμμετέχει ενεργά στον παγκόσμιο αγώνα ενάντια σε αυτές τις μορφές εγκληματικότητας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ανθρώπων και των κοινοτήτων.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η παρούσα Συμφωνία θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γραμματείας του ΔΠΔ σε επιχειρησιακό επίπεδο, σχετικά με τη συγκεκριμενοποίηση μέτρων προστασίας και δραστηριοτήτων ασφάλειας, μέσω της μετεγκατάστασης των θυμάτων , μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που κινδυνεύουν λόγω της κατάθεσης που δόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας στο Δικαστήριο.

- Το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας έχει καθιερώσει και ασκεί διεθνή συνεργασία στον τομέα της προστασίας των μαρτύρων βάσει συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας, συμφωνιών συνεργασίας στον τομέα της προστασίας μαρτύρων ή βάσει αμοιβαιότητας. Η μέχρι τώρα αστυνομική εμπειρία με τις χώρες που μετεγκατέστησαν άτομα στο έδαφός μας είναι εξαιρετικά θετική, με συνεπή και μέγιστο σεβασμό για την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τις καθιερωμένες διατάξεις των συμφωνηθέντων. Είμαι πεπεισμένος ότι, με την υπογραφή αυτής της Συμφωνίας, η Μονάδα Θυμάτων και Μαρτύρων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Μονάδα Προστασίας Μαρτύρων, θα αναγνωρίσει και θα εφαρμόσει αυτές τις αρχές συνεργασίας σε αυτόν τον εξαιρετικά συγκεκριμένο και ευαίσθητο τομέα Αστυνόμευση. Λειτουργία, τόνισε ο υπουργός Σπασόφσκι.

Πηγή: MIA

Βίντεο της ημέρας