Πετρέσκι για MIA: Οι επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων δεν έχουν γίνει ακόμη αισθητές

Marjan Petreski, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Φωτογραφία: Free Press

Η Εθνική Τράπεζα έχει επιδείξει σαφή βήματα για τη σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμη προοπτική, επομένως οι επιπτώσεις αυτών των αυξήσεων των επιτοκίων δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές, καθώς χρειάζεται λίγος χρόνος για να δούμε τις επιπτώσεις, λέει ο καθηγητής πανεπιστημίου. Ο Μάργιαν Πετρέσκι σε δήλωσή του στο MIA, σχολιάζοντας την τελευταία απόφαση της κεντρικής τράπεζας να μην αυξήσει το βασικό επιτόκιο σε συνθήκες πληθωρισμού.

Περάσαμε την κορύφωση του πληθωρισμού, λέει ο Πετρέσκι, τον Ιούλιο και ξεκινώντας από τον Αύγουστο, εκτός και αν υπάρξει νέο σοκ που δεν μπορεί να προβλεφθεί τώρα, ο μηνιαίος πληθωρισμός θα μειωθεί σημαντικά, άρα και ο ετήσιος, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος βάσης του περασμένου έτους.

- Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πιέσεις στις τιμές των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκαν και αναμένεται πρόσθετη επίδραση από τη συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, για την εξαγωγή σιτηρών. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά πιο σταθερές από πριν. Σε τέτοιες συνθήκες είναι αναμενόμενο ότι η αντίδραση της εγχώριας νομισματικής πολιτικής θα παραμείνει ήπια, διότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι ακόμη έντονοι και ο πληθωρισμός μεταδίδεται κυρίως από τις παγκόσμιες εξελίξεις, με ρυθμό που αντανακλά το γεγονός ότι στη χώρα μας Τα τρόφιμα και η ενέργεια έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στο καταναλωτικό καλάθι των πολιτών, σε σύγκριση με χώρες της ΕΕ και ορισμένες γειτονικές χώρες, τονίζει ο Πετρέσκι.

Επισημαίνει ότι με την τετραπλάσια αύξηση του βασικού επιτοκίου από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η Εθνική Τράπεζα επέδειξε σαφή βήματα για τη σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα, και οι επιπτώσεις χρειάζονται λίγο χρόνο για να φανούν.

Βίντεο της ημέρας