Παραίτηση από το Σύνταγμα, «πάγωσε» ο μισθός των δικαστών

Συνταγματικό Δικαστήριο / Φωτογραφία: «Ελεύθερος Τύπος» - Ντράγκαν Μιτρέσκι

Με το να μην ξεκινήσουν οι διαδικασίες με πρωτοβουλία των δικαστών, οι μισθοί τους δεν θα αυξηθούν από 300 σε 400 ευρώ, μετά την τροποποίηση έξι νόμων για να αναχαιτιστεί η αύξηση των μισθών των υπαλλήλων. Με τις τροποποιήσεις στους έξι νόμους, οι αποδοχές των υπαλλήλων αυξήθηκαν ελάχιστα από 500 σε 2.000 denar.

Το Δικαστικό Συμβούλιο και η Ένωση Δικαστών περιμένουν να λάβουν την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο δεν κίνησε τη διαδικασία για τις δύο πρωτοβουλίες τους για την αξιολόγηση της συνταγματικότητας των τροπολογιών στο Νόμο για τις αποδοχές των δικαστών και στο νόμο για τις αποδοχές του δικαστικού συμβουλίου Μέλη. Με τη μη έναρξη της διαδικασίας, ο μισθός των δικαστών και των μελών του δικαστικού συμβουλίου θα παραμείνει «παγωμένος», όπως και όλοι οι άλλοι αιρετοί και διορισμένοι, που από τον περασμένο Μάρτιο λαμβάνουν υψηλότερους μισθούς κατά 78% και από τον Μάρτιο έχουν λάβει ελάχιστη αύξηση γιατί τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους η Βουλή, με την τροποποίηση έξι νόμων, περιόρισε την αύξηση των μισθών των υπαλλήλων.

Μόνο οι δικαστές επαναστάτησαν

Από το δικαστικό συμβούλιο περιμένουν να λάβουν την εξήγηση από το ΣτΕ και να συζητήσουν τους λόγους της απόφασης, καθώς και τα πιθανά επόμενα βήματά τους. Παρόμοια στάση έχουν και στην Ένωση Δικαστών.

- Η Ένωση Δικαστών δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του RSM, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να μπορέσουμε να την εξετάσουμε στα πλαίσια των αρμόδιων οργάνων της Ένωσης και να καταλήξουμε σε ένα πιθανό συμπέρασμα και περαιτέρω βήματα δράσης - λένε η Ένωση Δικαστών για το «Sloboden Pechat».

Οι δικαστές είναι οι μόνοι αιρετοί και διορισμένοι που αμφισβήτησαν τις αλλαγές στους νόμους που αντί να αυξήσουν τους μισθούς τους με την αναπροσαρμογή βάσης του 2024, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα λόγω των μειωμένων συντελεστών με τους οποίους υπολογίζεται η αμοιβή τους. Η μείωση των συντελεστών δέχθηκε την έντονη πίεση του κοινού, το οποίο εξακολουθεί να είναι εξοργισμένο από την περσινή αύξηση των επίσημων μισθών κατά το φανταστικό 78 τοις εκατό, που συνέβη αφού το ίδιο Συνταγματικό Δικαστήριο κατάργησε τη διπλή βάση υπολογισμού των μισθών. Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2023 ο μισθός των υπαλλήλων υπολογιζόταν με πάγια βάση που πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές πολυπλοκότητας (από 2 έως 4,5) και αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο κατάργησε το πάγιο ως αντισυνταγματικό γιατί υπήρχαν δύο στους νόμους , σε ισχύ ως βάση παρέμεινε ο μέσος μισθός από το προηγούμενο έτος. Με αυτή την απόφαση, οι μισθοί των ανώτατων αξιωματούχων, του πρωθυπουργού, του προέδρου της Βουλής και του προέδρου του κράτους εκτινάχθηκαν από περίπου 90 χιλιάδες σε περίπου 160 χιλιάδες denar, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά και οι μισθοί άλλων αξιωματούχων.
Σύμφωνα με το Νόμο για τα Δικαστήρια, ο μισθός των δικαστών, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν μπορεί να μειωθεί με νόμο ή απόφαση κρατικής αρχής και μπορεί να μειωθεί μόνο όταν διαπιστωθεί πειθαρχική ευθύνη. Ομοίως και σύμφωνα με τον νόμο περί αποδοχών των μελών του δικαστικού συμβουλίου, ο μισθός του μέλους του Συμβουλίου, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν μπορεί να μειωθεί με άλλο νόμο ή απόφαση κρατικής αρχής.

Συνταγματικό: Οι δικαστές λαμβάνουν τους υψηλότερους μισθούς

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν έχει κινηθεί διαδικασία για τις τροποποιήσεις των νόμων για τη μισθοδοσία των δικαστών, διότι τα πορίσματα των αναφέροντων, που ισχυρίζονται ότι οι επίμαχες διατάξεις απειλούν την ανεξαρτησία και την αυτονομία της δικαιοσύνης, είναι απαράδεκτα. το δικαστήριο.

- Σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, οι οποίες μείωσαν τους συντελεστές υπολογισμού των μισθών κατά 13 τοις εκατό, δεν είναι αντισυνταγματικές. Συγκεκριμένα, η ανάλυση δείχνει ότι οι μισθοί των δικαστών και των μελών του δικαστικού συμβουλίου δεν θα μειωθούν, όπως υποστηρίζεται, αλλά θα αυξηθούν, αλλά κατά ένα ελάχιστο ποσό - δήλωσε η εκπρόσωπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Χριστίνα Μπελόφσκα, μετά την απόφαση. .

Το δικαστήριο εκτίμησε ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν μισθό που αντιστοιχεί στην ιδιότητα, τον ρόλο και την προαγωγή τους και ότι η οικονομική τους κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί.

– Δεν απειλείται η οικονομική τους ασφάλεια, όπως υποστηρίζουν οι καταγγελίες, γιατί συγκαταλέγονται στην ομάδα των δημοσίων λειτουργών που λαμβάνουν τους υψηλότερους μισθούς στη χώρα. Η μείωση των συντελεστών έγινε βάσει νόμου, πράγμα που σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί ότι υπάρχει εισβολή στη δικαστική αρχή είναι αβάσιμοι, γιατί το Κοινοβούλιο είναι αυτό που είναι αρμόδιο να φέρει τους νόμους - είπε η Belovska.

Στην πρωτοβουλία του Δικαστικού Συμβουλίου και της Ένωσης Δικαστών αναφέρεται ότι με τους επίδικους νόμους ο νομοθέτης προέβη σε αντισυνταγματική και παράνομη παρέμβαση στην αυτονομία και ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής μέσω νομικά ανεπίτρεπτης μείωσης των αποδοχών των δικαστών. κατόχους δικαστικής αρχής και μέλη του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο είναι αρχή που εγγυάται την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.

«Δηλώνεται ότι παραβιάζεται η συνταγματική και νομική θέση των δικαστηρίων και του δικαστικού συμβουλίου γιατί ο νομοθέτης μείωσε σημαντικά τον συντελεστή για τους δικαστές (από 2,8 σε 3,7 μειώθηκαν σε εύρος από 2,43 σε 3,21), δηλαδή για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου (από 4 για τον πρόεδρο και 3,7 για μέλος μειώνονται σε 3,47, δηλαδή 3,21). Με τη μείωση των συντελεστών είναι νομικά και πραγματικά αδύνατη η προσαρμογή των μισθών με τη δυναμική του μέσου μισθού του προηγούμενου έτους, εμποδίζοντας έτσι το νόμιμο δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθού», ανέφεραν οι δικαστές στην πρωτοβουλία προς το ΣτΕ.

Με τις τροπολογίες στους έξι νόμους οι μισθοί των υπαλλήλων αυξήθηκαν ελάχιστα από 500 σε 2.000 ευρώ και χωρίς τις τροπολογίες οι μισθοί των βουλευτών, υπουργών, δικαστών, δημάρχων κ.λπ., θα αυξάνονταν από 300 σε 400 ευρώ. ανάλογα με τη θέση, για λόγους εναρμόνισης με τον μέσο μισθό που για το 2022 ήταν 31.859 και για το 2023 36.614. Με αυτές τις αλλαγές, μια σημαντική αύξηση σταμάτησε για φέτος, αλλά εάν δεν υπάρξουν άλλες νομικές αλλαγές τους επόμενους μήνες, οι μισθοί των υπαλλήλων θα αυξάνονται μία φορά το χρόνο σύμφωνα με τον μέσο ετήσιο μισθό και θα αναμένουν την επόμενη αύξηση του Μάρτιος 2025. .

Τροποποιήθηκαν οι νόμοι για τη μισθοδοσία αιρετών και διοριστέων, για τις αποδοχές βουλευτών, εισαγγελέων, δικαστών, μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς και ο νόμος για τις αποδοχές των μελών του Εισαγγελικού Συμβουλίου.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας