Νέα μήνυση κατά του Βελγίου για μη εφαρμογή πολιτικών προστασίας του κλίματος

Βελγική Κυβέρνηση / Φωτογραφία: Αρχείο

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός "Climate Action" και πάνω από 70.000 άτομα έχουν ξεκινήσει νέα αγωγή κατά του Βελγίου ζητώντας από το Δικαστήριο να επιβάλει στο κράτος την εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Το Δικαστήριο των Βρυξελλών έκρινε τον Ιούνιο του 2021, μετά από έξι χρόνια δίκης μετά από προηγούμενη μήνυση, ότι οι πολιτικές προστασίας του κλίματος της Βελγικής Ομοσπονδιακής Ομοσπονδίας και των τριών περιφερειακών κυβερνήσεων – των Βρυξελλών, της Βαλλονίας και της Φλάνδρας, είναι «εξαιρετικά ανεπαρκείς» και ότι δεν σέβονται τις υποχρεώσεις τους σε αυτόν τον τομέα, παραβιάζοντας έτσι τα βασικά δικαιώματα των εναγόντων.

Όμως, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Soar», σύμφωνα με τους αναφέροντες της νέας αγωγής, ακόμη και μετά από δύο χρόνια, οι τέσσερις κυβερνήσεις αγνοούν σε μεγάλο βαθμό την απόφαση του Δικαστηρίου των Βρυξελλών και δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι ενάγοντες απαιτούν από το κράτος να δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αυτών των αερίων στο βελγικό έδαφος κατά 42 έως 48 τοις εκατό έως το 2025 και κατά 55 έως 65 τοις εκατό έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδά τους το 1990.

Επιπλέον, ζητείται πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ για το κράτος του Βελγίου για κάθε μήνα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης στην παρούσα δίκη.

Η δικηγόρος της Climate Action, Audrey Beyens, είπε ότι ζητούν από το Δικαστήριο να θέσει συγκεκριμένο στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 61 τοις εκατό έως το 2030.

- Αυτό το 61 τοις εκατό είναι το μικρότερο ελάχιστο που συμφωνούν όλοι οι ειδικοί. Όχι λιγότερο είναι δυνατό. Οποιαδήποτε μείωση κάτω από αυτό το ποσοστό θα είναι ανεπαρκής, είπε ο Bayens.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 τοις εκατό έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, καθώς και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η ΕΕ δεν θα καταφέρει να επιτύχει τον στόχο μέχρι το 2030 και ότι με τα τρέχοντα μέτρα και πολιτικές, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το τέλος αυτής της δεκαετίας θα είναι 41%.

Ορισμένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών τους επιβλαβών αερίων, όπως η Γερμανία που έχει προβλέψει μείωση κατά 65 τοις εκατό ή η Δανία για 70 τοις εκατό έως το 2030.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας