Τουλάχιστον πέντε ώρες την ημέρα οι ανήλικοι «σερφάρουν» στο Διαδίκτυο, οι γονείς σπάνια εγκαθιστούν λογισμικό ελέγχου

σκοπια κινητα κινητα τηλεφωνα
Φωτογραφία: EPA-EFE / GEORGI LICOVSKI

Το XNUMX% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν σε έρευνα της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δήλωσε ότι οι ανήλικοι στο νοικοκυριό τους περνούν κατά μέσο όρο περισσότερες από πέντε ώρες συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

-Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες ή το 46,3 τοις εκατό γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα γονικού ελέγχου που θα παρέχει ασφαλές διαδίκτυο σε άτομα κάτω των 18 ετών. Από αυτούς, μόνο το 10,2 τοις εκατό έχει ήδη εγκαταστήσει τέτοιο λογισμικό, ενώ από εκείνους τους ερωτηθέντες που δεν έχουν εγκαταστήσει τέτοιο λογισμικό και γνωρίζουν ότι υπάρχει, περίπου το 61 τοις εκατό θα το εγκαταστήσει. Περίπου το 10 τοις εκατό των ερωτηθέντων που έχουν θετική στάση για την εγκατάσταση λογισμικού γονικού ελέγχου γνωρίζουν πού να το βρουν, σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης Έρευνας κοινής γνώμης για την προστασία των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπως αναφέρεται στα ευρήματα, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στον αριθμό των νοικοκυριών όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιείται και από ανηλίκους. Το 2022, το 43,2 τοις εκατό των ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι ανήλικοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στο νοικοκυριό τους και το 85,6 τοις εκατό από αυτούς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καθημερινά.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας Διαδικτύου στο νοικοκυριό αυξήθηκε από 79 τοις εκατό σε 89 τοις εκατό τα τελευταία πέντε χρόνια. Από τους ερωτηθέντες που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο νοικοκυριό τους, μόνο το 29,5 τοις εκατό γνωρίζει την ταχύτητα της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που πρέπει να παρέχει ο πάροχος και το 76,8 τοις εκατό πιστεύουν ότι λαμβάνουν την αναμενόμενη ταχύτητα και ποσότητα δεδομένων από τον πάροχο Διαδικτύου.

Όπως αναφέρεται στα ευρήματα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ερωτηθέντων που αντιμετώπισαν κάποιου είδους πρόβλημα κατά τη χρήση του Διαδικτύου στο σπίτι, δηλαδή το 2022 μόνο το 29 τοις εκατό των ερωτηθέντων δεν είχαν πρόβλημα με Σύνδεση στο Διαδίκτυο στο σπίτι. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα με το Διαδίκτυο είναι η ασταθής ταχύτητα σύνδεσης (34,2 τοις εκατό), οι διακοπές/μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (30,6 τοις εκατό) και τα προβλήματα με τον τεχνικό εξοπλισμό.

Λόγω διακοπών ή μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας τους τελευταίους 12 μήνες, το 38,4 τοις εκατό των νοικοκυριών επικοινώνησε με τον πάροχο Διαδικτύου και για το 55,7 τοις εκατό εξ αυτών το πρόβλημα που ανέφεραν επιλύθηκε την ίδια ημέρα.

- Περίπου το 27 τοις εκατό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχουν παραπονεθεί τηλεφωνικά στον πάροχο τους και το 30,7 τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με την απάντηση που έλαβαν από τον πάροχο Διαδικτύου. Μόνο το 1,6 τοις εκατό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο έστειλαν γραπτή καταγγελία στον ISP, σύμφωνα με ορισμένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 13 Απριλίου έως τις 15 Μαρτίου του τρέχοντος έτους σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα 1100 ερωτηθέντων ηλικίας 18 ετών και άνω, μεταξύ χρηστών οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών: σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο και τηλεόραση.

Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό ως προς το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής, σε σχέση με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία τη στιγμή της έρευνας, διαθέσιμα στην Κρατική Στατιστική Υπηρεσία - Στοιχεία από την απογραφή του 2021.

Βίντεο της ημέρας