Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: Συγκροτήθηκε Επιτροπή για την απόσυρση του εγχειριδίου Κοινωνιολογίας για τη Β' Λυκείου

Φωτογραφία: MIA

Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ενημερώνει ότι συστάθηκε Επιτροπή για την υποβολή πρότασης για απόσυρση από τη χρήση του εγκεκριμένου εγχειριδίου Κοινωνιολογίας για τη Β’ Λυκείου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρει ότι εντός νομίμου προθεσμίας δέκα ημερών, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει την πρόταση στον Υπουργό Παιδείας και Επιστημών. Η συγκρότηση της επιτροπής ακολουθεί τα σχόλια του κοινού, ιδίως του ειδικού.

- Η διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την εξάλειψη των διακρίσεων και των στερεοτύπων είναι η πιο αποτελεσματική, και ως εκ τούτου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιτρέπει στο κοινό να συμμετέχει στη διαδικασία άρσης σφαλμάτων διαφορετικής φύσης και ακατάλληλου περιεχομένου στα σχολικά βιβλία . Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([προστασία μέσω email]) όπου μπορούν να αποσταλούν σχόλια και παρατηρήσεις για τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Από εκεί επίσης λένε ότι το προηγούμενο διάστημα ελήφθησαν αρκετές αποφάσεις για απόσυρση εγκεκριμένων σχολικών βιβλίων, για τις οποίες υπήρξαν αντιδράσεις.

- Με τη θεμελιώδη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, που προβλέπει την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών, θα αναπτυχθούν νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την προμήθεια σχολικών βιβλίων για όλα τα μαθήματα της Α', Β', Δ' και Ε' τάξης, για τα οποία έχουν εκπονηθεί νέα αναλυτικά προγράμματα, σύμφωνα με το σχέδιο αναμόρφωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνει το υπουργείο.

Βίντεο της ημέρας