Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αμέριστη υποστήριξη στο «αυτόνομο, επαγγελματικό και ευσυνείδητο έργο της Ιστορικής Επιτροπής»

Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Φωτογραφία: ΜΙΑ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι υποστηρίζει πλήρως το έργο της Επιτροπής Ιστορικών και Εκπαιδευτικών Υποθέσεων με τη Βουλγαρία και χαιρετίζει την αποψινή ανακοίνωση των συστάσεων που αποτελούν μέρος του Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών το 2019.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του έργου τους, τα μέλη της Επιτροπής και ο πρόεδρός της εντόπισαν αρκετές αρχές που είναι σημαντικές και από πολιτική άποψη.

- Πρώτον, ότι το έργο της Επιτροπής, το περιεχόμενο της οποίας το έργο αυτό, είναι απολύτως αυτόνομο, ουσιαστικά εμπειρογνώμονα και επαγγελματικό, προστατευμένο από οποιεσδήποτε πολιτικές επιρροές. Αυτή η προϋπόθεση περιέχεται στις αρχές του Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών και αντιπροσωπεύει μία από τις βασικές αρχές που διασφαλίζουν την εμπειρογνωμοσύνη και την αυθεντική εμπειρογνωμοσύνη στο έργο της Επιτροπής. Δεύτερον, τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής διατηρούν την αρχή της αμοιβαιότητας και για τις δύο χώρες, η οποία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, αρχή που σημειώνεται και στο περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών. . Τρίτον, με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, η Επιτροπή έδειξε ότι με μια γενναία αλλά επαγγελματική και ειλικρινή προσέγγιση, οι ιστορικοί μπορούν να βρουν αξιοπρεπείς και αυθεντικές λύσεις, βασισμένες σε ιστορικές αλήθειες που στηρίζονται σε γεγονότα και που προσφέρουν την ευκαιρία να γιορτάσουν από κοινού ορισμένα ιστορικά γεγονότα, ξεπερνώντας διαφορές, και δημιουργία βάσης για την οικοδόμηση ενός σταθερού κοινού μέλλοντος μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρει το υπουργείο.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η Επιτροπή Ιστορικών και Εκπαιδευτικών Υποθέσεων με τη Βουλγαρία θα συνεχίσει να έχει την πλήρη υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, ιδίως προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της αυτονομίας στο έργο τους.

«Σε αυτή την κατεύθυνση, θέλουμε επίσης να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της, απαλλαγμένη από τις πολιτικές πιέσεις που δημιουργούνται στο κοινό, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία, την ευσυνειδησία και την τεχνογνωσία της», προστίθεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βίντεο της ημέρας