Σήμερα, η Επιτροπή Πολιτισμού θα εξετάσει το σχέδιο νόμου για τη χρήση της μακεδονικής γλώσσας

Φωτογραφία: Free Press - Dragan Mitreski

Στην Επιτροπή Πολιτισμού της Βουλής εξετάζεται σήμερα το σχέδιο νόμου για τη χρήση της μακεδονικής γλώσσας. Ο εισηγητής του νόμου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και στοχεύει στην αναβίωση της γλωσσικής κουλτούρας, την καλλιέργεια και προστασία της μακεδονικής τυπικής γλώσσας και της κυριλλικής γραφής της, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για αυξημένη κοινωνική και ατομική μέριμνα για σωστή χρήση στη δημόσια και επίσημη επικοινωνία, σεβασμό και τη βελτίωση του γλωσσικού προτύπου και την οργάνωση δραστηριοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση

Το σχέδιο νόμου θα παρέχει νομική βάση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τη μακεδονική γλώσσα. Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών θα προκηρύξει διαγωνισμούς για υποτροφίες προσωπικού για την εκμάθηση της Μακεδονικής γλώσσας. Όπως και πριν - και με τον παρόντα νόμο, η εξακρίβωση των απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων για τη διόρθωση θα γίνεται με τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας διόρθωσης. Για τη διενέργεια ελεγκτικής εποπτείας επί της εφαρμογής του νόμου, προτείνεται η σύσταση Επιθεώρησης χρήσης της μακεδονικής τυπικής γλώσσας, φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού με ιδιότητα νομικού προσώπου, αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για τη χρήση της μακεδονικής γλώσσας.

Εκτός από την Επιτροπή Πολιτισμού, σήμερα στη Βουλή θα συνεδριάσουν και οι επιτροπές πολιτικού συστήματος και σχέσεων μεταξύ κοινοτήτων και εποπτείας της εφαρμογής μέτρων παρακολούθησης των επικοινωνιών. Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικού Συστήματος και Διακοινοτικών Σχέσεων θα συζητήσουν την Ετήσια Έκθεση για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Διαφθοράς και της Σύγκρουσης Συμφερόντων 2021-2025 και την Επιτροπή Εποπτείας της Εφαρμογής Μέτρων Παρακολούθησης Ανακοινώσεις σχετικά με τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του επιχειρησιακού-τεχνικού οργανισμού.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας