Έκθεση GRECO: Η καταπολέμηση της διαφθοράς παρουσιάζει ελάχιστη πρόοδο, ανεπαρκή για το κράτος

Υπουργείο Δικαιοσύνης / Φωτογραφία: Κυβέρνηση του SRM

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΕΛΛΑΔΑ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι Βόρεια Μακεδονία σημείωσε κάποια πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται στην Έκθεση του Τέταρτου Γύρου Αξιολόγησης και ενθαρρύνει τη χώρα να συνεχίσει τις δραστηριότητες που ξεκίνησε προς αυτή την κατεύθυνση και σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω μεταρρυθμίσεις σχετικά με ορισμένες από τις υπόλοιπες συστάσεις.

Αυτό, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εγκρίθηκε στην 90η σύνοδο ολομέλειας της GRECO, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 25 Μαρτίου φέτος, όταν η Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση της GRECO για τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο Εγκρίθηκε ο τέταρτος γύρος αξιολόγησης (με θέμα: «Πρόληψη της διαφθοράς μεταξύ βουλευτών, δικαστών και εισαγγελέων»).

«Από τις συνολικά δεκαεννέα συστάσεις, οι εννέα έχουν εφαρμοστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, οι εννέα έχουν εν μέρει εφαρμοστεί και μόνο μία σύσταση δεν έχει εφαρμοστεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε σχέση με το δικαστικό σώμα, η GRECO φέρεται να έχει σημειώσει διεύρυνση του πεδίου των κυρώσεων που επιβάλλονται στους δικαστές, επικαλούμενη το άρθρο 78 παράγραφος (2) του νόμου περί δικαστηρίων.

Σε σχέση με εισαγγελείς, η GRECO χαιρέτισε την υιοθέτηση του νέου κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων που σχετίζονται με την ακεραιότητα. Επίσης, η GRECO ανέδειξε ως θετικό το γεγονός ότι οι αποφάσεις του εποπτικού οργάνου για παραβάσεις δεοντολογίας (Συμβουλίου Δεοντολογίας) δίνουν τη δυνατότητα κίνησης πειθαρχικής δίωξης κατά των ενδιαφερόμενων εισαγγελέων.

Σε σχέση με το σύστημα αναφοράς κατάστασης ιδιοκτησίας, έχει προσδιοριστεί ότι τα παρουσιαζόμενα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αποτελεσματικότερη εφαρμογή στην πράξη του συστήματος αναφοράς κατάστασης ιδιοκτησίας. Ο αριθμός των διοικητικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από το DCSC αυξήθηκε και κατέληξαν στον εντοπισμό παραβιάσεων για διαδικαστικούς λόγους, δηλαδή την μη έγκαιρη παράδοση των ερωτηματολογίων για την αναφορά της περιουσιακής κατάστασης.

Η GRECO έχει δώσει προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2023 για να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των υπόλοιπων συστάσεων.

Βίντεο της ημέρας