Το κροατικό kuna θα μπορεί να ανταλλάσσεται στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος από τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Κούνα Κροατίας και κέρμα ενός ευρώ / Nangka Press / AFP / Profimedia
Κούνα Κροατίας και κέρμα ενός ευρώ / Nangka Press / AFP / Profimedia

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2023, το κροατικό κούνα θα είναι το επίσημο νόμισμα από τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κροατικό κούνα αποτελεί μέρος του καταλόγου συναλλαγματικών ισοτιμιών της Εθνικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, η μέση ισοτιμία του δηναρίου σε σχέση με το κούνα Κροατίας θα δημοσιευθεί ως αποτέλεσμα του καταλόγου συναλλαγματικών ισοτιμιών που θα συσταθεί στις 30 Δεκεμβρίου και θα ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (Απόφαση για τον τρόπο ίδρυσης και δημοσίευσης των ενδιάμεσων μαθημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» αρ. 224/22 και 227/22).

Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές αγοραπωλησιών στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος με τράπεζες και συναλλαγές με κούνα Κροατίας θα μπορούν να πραγματοποιούνται από τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια του 2023, η ανταλλαγή κροατικών kunas θα είναι δυνατή μόνο σε εμπορικές τράπεζες και άλλα ιδρύματα στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι υπηρεσίες ανταλλαγής κούνα της Κροατίας θα εκτελούνται μόνο από την Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους ανταλλαγής κούνα Κροατίας στη Δημοκρατία της Κροατίας μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους επίσημους ιστότοπους: www.hnb.hr και www.euro.hr.

Βίντεο της ημέρας