Οργανώσεις πολιτών από το Συμβούλιο για τη Συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων, εξοργισμένες από τη στάση της κυβέρνησης, ζητούν συνάντηση με τον Κοβάτσεφσκι

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας / ΕΠΑ-ΕΦΕ / ΓΕΩΡΓΙ ΛΙΚΟΒΣΚΙ

Οι οργανώσεις πολιτών που αποτελούν μέρος του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης και Κοινωνίας των Πολιτών είναι εξοργισμένες από τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Συμβούλιο και την κοινωνία των πολιτών και απαιτούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι. Λένε ότι στη συνάντηση θέλουν να αποσαφηνιστεί η πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνία των πολιτών, να επιτευχθεί συμφωνία σε προβληματικά ζητήματα που είχαν τεθεί στο παρελθόν και να ανανεωθεί ο διάλογος που είχε καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.

Εμείς, τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας από τις οργανώσεις των πολιτών, δηλώνουμε ότι τον περασμένο χρόνο η λειτουργία του Συμβουλίου κατέστη αδύνατη λόγω της αγνόησης από την κυβέρνηση των βασικών συστάσεων και συμπερασμάτων της, που είναι η βασική της αρμοδιότητα ως συμβουλευτικό όργανο η κυβέρνηση. Αρκετές απόπειρες άμεσης επικοινωνίας και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και με εκπροσώπους της Κυβέρνησης για να συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών έχουν μείνει μέχρι στιγμής αναπάντητα, αναφέρει η ανακοίνωση των οργανώσεων.

Ανησυχίες για συνεργασία και έλλειψη επικοινωνίας

Ανησυχούμε βαθύτατα για την επιδείνωση της συνεργασίας, την απουσία ουσιαστικής και μάλιστα επίσημης επικοινωνίας και διαλόγου. Η λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών είναι βασικός δείκτης του δημοκρατικού κλίματος στη χώρα και όταν αυτό απειλείται, τίθεται υπό αμφισβήτηση η πρόοδος της χώρας, καθώς και η προσέγγισή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι οργανώσεις πολιτών υπογραμμίζουν ως προκλήσεις τα ζητήματα που αφορούν τις εγκριθείσες τροποποιήσεις και προσθήκες στον Νόμο για τις Ενώσεις και τα Ιδρύματα χωρίς συμβουλευτική διαδικασία των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα του Συμβουλίου Συνεργασίας και των οργανώσεων πολιτών γενικότερα. Εκτιμώντας ότι υπάρχει ενεργή ομάδα εργασίας για τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν τον νόμο, οι Οργανώσεις Πολιτών αναφέρουν ότι το ελάχιστο αναμενόμενο ήταν να ανοίξει η κυβέρνηση τη διαδικασία διαβούλευσης μέσω δημόσιας συζήτησης στη Βουλή.

Επισημαίνουν ότι πέρυσι η Κυβέρνηση παραβίασε τη θεσμική ρύθμιση σχετικά με την κατάργηση των κονδυλίων που προορίζονται για τη στήριξη δραστηριοτήτων του πολιτικού τομέα από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και χωρίς διαβούλευση όρισε ως αρμόδιο υπουργείο το Υπουργείο Πολιτικού Συστήματος και Κοινοτήτων. για τη διανομή κονδυλίων στήριξης πολιτικών οργανώσεων.

- Με αυτόν τον τρόπο δράσης το Υπουργείο Πολιτικού Συστήματος και Διακοινοτικών Σχέσεων έχει ξεφύγει εντελώς από το πεδίο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο καθορίζει το νομικό πλαίσιο του κράτους. Η ένδειξη αυτή επισημάνθηκε πολλές φορές από το Συμβούλιο Συνεργασίας, αλλά η Κυβέρνηση και το Υπουργείο αγνόησαν παντελώς τη θέση του οργάνου αυτού, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Προσθέτουν ότι δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η διαδικασία για τη μεταρρύθμιση της κρατικής χρηματοδότησης, καθώς και ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν μείωση κονδυλίων για διάφορους λόγους, κάτι που, όπως λένε, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κυβερνητική στρατηγική συνεργασίας. με και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

Στην ανακοίνωση, ως πρόκληση επισημαίνεται το κλείσιμο της διαδικασίας διαβούλευσης για τη Μεταρρύθμιση της Κρατικής Διοίκησης από την Κυβέρνηση.

Τα βασικά αξιώματα της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν παραβιαστεί. Η διαδικασία αυτή, που αντιπροσωπεύει μια πλήρη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των κρατικών φορέων, παρά τα πολλά αιτήματα του Συμβουλίου και του πολιτικού τομέα γενικότερα, συνεχίζει να διεξάγεται μόνο εντός των υπουργείων, κατέληξαν οι Οργανώσεις Πολιτών και προσθέτουν ότι ο χώρος για τις εργασίες των ενώσεων έχει περιοριστεί σημαντικά, τα θεμέλια και η επικοινωνία με πολλά υπουργεία έχει επιδεινωθεί σε ανησυχητικό βαθμό, όπως αναφέρεται και σε αρκετές εκθέσεις που έχουν συνταχθεί για το ευνοϊκό περιβάλλον των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

- Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση δεν εργάζεται για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής για τη συνεργασία και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών 2022-2024 και δεν εφαρμόζει το σχέδιο δράσης αυτής της Στρατηγικής. Ταυτόχρονα, δεδομένου του διαταραγμένου έργου του Συμβουλίου, δεν λειτουργεί ούτε το σύστημα παρακολούθησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης από τη στρατηγική αυτή, για την οποία έχει εντολή το Συμβούλιο, απευθύνει έκκληση το Συμβούλιο.

Από τον Κοβάτσεφσκι αναμένουν εποικοδομητισμό και διατήρηση βασικών δημοκρατικών αξιών, που δεν θα θέσουν υπό αμφισβήτηση το έργο ενός ολόκληρου τομέα της κοινωνίας.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας