ΒΙΝΤΕΟ: Η πόλη των Σκοπίων αρχίζει να επιδοτεί ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν ως τενεκεδοποιοί, αγγειοπλάστες, ωρολογοποιοί...

Η πόλη των Σκοπίων ανακοίνωσε σήμερα πρόσκληση για επιδοτήσεις για παλαιές βιοτεχνίες και βιοτεχνικές δραστηριότητες σε εξαφάνιση στην πόλη των Σκοπίων.

 - Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας μέσω της επιδότησης παλαιών βιοτεχνιών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε εξαφάνιση στην επικράτεια της πόλης των Σκοπίων, μέσω του Προγράμματος χρηματοδότησης έργων για την ανάπτυξη της βιοτεχνίας, της εστίασης και του εμπορίου της πόλης των Σκοπίων για το 2022 στον Προϋπολογισμό του Δήμου των Σκοπίων προβλέπονται κονδύλια ύψους 500.000,00 δη. Η χρηματική επιδότηση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά αιτούντα - ενημερώνει ο Δήμος Σκοπίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση έχουν: Τεχνίτες που δεν έλαβαν κονδύλια προϋπολογισμού από έργα επιδότησης της πόλης των Σκοπίων κατά το τρέχον έτος και τεχνίτες που είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τον νόμο περί τεχνιτών και ασκούν βιοτεχνικές δραστηριότητες σε παρακμή, οι οποίοι σύμφωνα με στα επεξεργασμένα δεδομένα καταγράφουν μείωση της δραστηριότητας σε συνέχεια , συγκεκριμένα τα ακόλουθα επαγγέλματα: παπλωματοποιός, καρφίτσα, σχοινοποιός, γουνοποιός, αγγειοπλάστης, καπελάς, σιδηρουργός, τενεκεδοποιός, αγγειοπλάστης, κουμπιά, κηροπήγιος, στεφανοποιός, κατασκευαστής κόσκινων, ωρολογοποιός, χειροτεχνία -καλάθια, χειροτεχνίες-κατασκευή αναμνηστικών, οικιακές χειροτεχνίες, φιλιγκράν, κοσμήματα και παρόμοια προϊόντα, παραγωγή μουσικών οργάνων και σαγματοποιίας).

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, καθώς και για την επιδότηση δαπανών, περισσότερες λεπτομέρειες δημοσιεύονται στη δημόσια πρόσκληση καθώς και στον σύνδεσμο

https://skopje.gov.mk/media/8929/javen-povik-za-subvencii-za-zanaetgii.pdf, και πληροφορίες μπορείτε επίσης να λάβετε από το Τμήμα Υποστήριξης της Βιοτεχνίας και Εμπορικής Ανάπτυξης Τηλέφωνο επικοινωνίας: (02) 3297-372 και 3297-328, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [προστασία μέσω email] .

 - Το αίτημα για επιδότηση παλαιών βιοτεχνιών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε εξαφάνιση στην πόλη των Σκοπίων με πλήρη τεκμηρίωση να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: Πόλη των Σκοπίων, Τομέας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Blvd. «Ίλιντεν» αρ. 82, 1000 Σκόπια (με ένδειξη - Αίτηση δημόσιας πρόσκλησης για επιδότηση παλαιών βιοτεχνιών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε εξαφάνιση στην πόλη των Σκοπίων), το αργότερο έως τις 10.12.2022. Η εκταμίευση των εγκεκριμένων κονδυλίων θα γίνει διαδοχικά, σύμφωνα με τη σειρά των αιτημάτων που θα παραληφθούν με σειρά προτεραιότητας. Εάν εξαντληθούν οι προβλεπόμενοι οικονομικοί πόροι, ο Δήμος Σκοπίων θα ανακοινώσει τη λήξη του Δημοσίου Πρόσκλησης μέσω της ιστοσελίδας του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πλήρως συμπληρωμένα, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή συμβολαιογραφικά αντίγραφα.Τα μη έγκαιρα και ελλιπή έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή - εξηγεί ο Δήμος των Σκοπίων.

 

Βίντεο της ημέρας