Ευρώπη σε μια προσπάθεια παροχής 100 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προτείνει τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου, όπως αυτό κατά την πανδημία του Covid-19, το οποίο θα παρείχε 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, γράφει το Reuters.

Ένα τέτοιο ταμείο θα έπρεπε αρχικά να έχει 20 δισεκατομμύρια ευρώ ως συνεισφορά των κρατών μελών της ΕΕ, χρήματα που θα διατίθενται με τη μορφή μη επιστρεφόμενων κεφαλαίων, δανείων και υπό μορφή εγγυήσεων.

Οι εγγυήσεις θα είχαν πολυμερή συμμετοχή και θα προσφερθούν για έργα υποδομής συνολικής αξίας 100 δισ. ευρώ, κεφάλαια που θα κάλυπταν τις μισές βασικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Η πρόταση της ΕΤΕπ θα πρέπει να παρουσιαστεί σήμερα, κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, που διεξάγεται στην Ελβετία. Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων για να βοηθήσει τη χώρα να ανακάμψει από τις εχθροπραξίες.

Τα κεφάλαια από αυτό το ταμείο θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση γεφυρών, αγωγών ύδρευσης και άλλων έργων υποδομής, ειδικά σε πόλεις όπου υπάρχει αύξηση του πληθυσμού λόγω της μετανάστευσης από άλλες πόλεις της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρα.

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέτρα, απαιτείται πρώτα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκφράσουν τη γνώμη τους για μια τέτοια πρόταση.

Βίντεο της ημέρας