Η ΕΕ ενέκρινε τον πρώτο νόμο στον κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη

Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Φωτογραφία: ΜΙΑ

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα τον νόμο που αποσκοπεί στην εναρμόνιση των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, τον λεγόμενο νόμο περί τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η πρώτη πράξη του είδους της στον κόσμο, η οποία μπορεί να θέσει παγκόσμια πρότυπα για τη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο της ΕΕ.

Ο νέος νόμος στοχεύει να ενθαρρύνει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν ασφαλή και ασφαλή συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να διασφαλίσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Ο νόμος περί τεχνητής νοημοσύνης εφαρμόζεται μόνο σε τομείς που καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ και προβλέπει εξαιρέσεις στην περίπτωση συστημάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς και αμυντικούς σκοπούς, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με το νόμο, διαφορετικές μορφές τεχνητής νοημοσύνης κατηγοριοποιούνται ανά κίνδυνο.
Έτσι, όπως αναφέρθηκε, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θέτουν περιορισμένο κίνδυνο θα υπόκεινται σε πολύ επιεικείς υποχρεώσεις διαφάνειας, ενώ τα συστήματα υψηλού κινδύνου θα εγκρίνονται με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης ορισμένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ .

Οι εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία περί τεχνητής νοημοσύνης θα τιμωρούνται με βάση το ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών τους το προηγούμενο οικονομικό έτος ή πάνω από ένα προκαθορισμένο ποσό, όποιο είναι μεγαλύτερο.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, υπόκεινται σε αναλογικά διοικητικά πρόστιμα.

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, τα οποία θα πρέπει να καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων της ΕΕ, και οι χρήστες συστημάτων αναγνώρισης συναισθημάτων θα πρέπει να ειδοποιούν τους ανθρώπους όταν εκτίθενται σε ένα σύστημα .

Ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη, αφού υπογραφεί από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας