Η EC προτείνει νέους κανόνες για τη δήμευση της περιουσίας των Ρώσων ολιγαρχών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα πρόταση για νέους κανόνες που θα επιτρέπουν τη δήμευση και πώληση περιουσίας Ρώσων ολιγαρχών και πρόταση να συμπεριληφθεί η παραβίαση των κυρώσεων στον κατάλογο των εγκλημάτων στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία, η περιουσία θα δημεύεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν ή παρακάμπτουν τις κυρώσεις και από όσους εμπλέκονται σε εγκληματική δραστηριότητα.

Σκοπός της οδηγίας είναι να εγγυηθεί ότι το έγκλημα δεν θα πληρωθεί με τη δήμευση περιουσίας που αποκτήθηκε παράνομα και να μειώσει τις πιθανότητες των δραστών να διαπράξουν νέα εγκλήματα.

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ισχύουν επίσης για παραβιάσεις των κυρώσεων και θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική παρακολούθηση, τη δέσμευση, τη διαχείριση και τη δήμευση των εσόδων από παραβιάσεις των κυρώσεων.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σε άτομα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η Επιτροπή λέει ότι το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των Ρώσων ολιγαρχών και άλλων ατόμων που συνδέονται με την επιθετικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την εξάρθρωση της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής.

«Είναι επομένως κρίσιμο να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, καθώς συχνά εποπτεύονται από πολύ περίπλοκες δομές που δημιουργούνται για να καλύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες», ανέφερε η επιτροπή.

Η επιτροπή πρότεινε δύο νόμους. Το πρώτο είναι να προστεθούν οι παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ στον κατάλογο εγκλημάτων της Ένωσης. Το δεύτερο αναφέρεται στους νέους ενισχυμένους κανόνες για την επιστροφή και τη δήμευση περιουσίας, οι οποίοι εκτός από τη συμβολή στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, θα έχουν επίσης ισχυρό αντίκτυπο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Βίντεο της ημέρας