Έκκληση DPI: Να είστε προσεκτικοί όταν ψωνίζετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν απατεώνες!

ξεμπλοκάρετε
Φωτογραφία: unsplash

Η Κρατική Επιθεώρηση Αγοράς απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις ηλεκτρονικές αγορές γιατί μπορεί να εξαπατηθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία προχωρά συνεχώς με αυξανόμενη ανάπτυξη, το ίδιο συμβαίνει και με τις συνήθειες των ανθρώπων. Οι διαδικτυακές πωλήσεις έχουν γίνει πιο έντονες, επιτρέποντας ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στα επιθυμητά προϊόντα. Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και αδυναμίες που αντιμετωπίζει καθημερινά μεγάλος αριθμός πολιτών.

-Δηλαδή, οι πολίτες συχνά παραπονιούνται για κακές εμπειρίες σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, αδυναμία αντικατάστασης των προϊόντων, παράδοση πέραν της καθορισμένης προθεσμίας, αδυναμία επικοινωνίας ξανά με τον πωλητή, κυρίως λόγω της μη διαθεσιμότητας ή αποκλεισμού της σελίδας από που πωλήθηκαν τα προϊόντα. Συχνά συμβαίνει τα προϊόντα να είναι διαφορετικά κατά την άφιξη στους πολίτες, από αυτά που παρουσιάζονται στη φωτογραφία, το πρόβλημα είναι επίσης η μη έκδοση φορολογικών λογαριασμών, τιμολογίων ή κάρτας εγγύησης κατά την παράδοση των προϊόντων. Λόγω τέτοιων αρνητικών εμπειριών την προηγούμενη περίοδο, οι πολίτες αναφέρουν εντατικά διαδικτυακή απάτη, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα που πωλούνται μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων. Η Κρατική Επιθεώρηση Αγοράς ενεργεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, δηλαδή η Επιθεώρηση Αγοράς μπορεί να ενεργήσει μόνο εάν υποβληθεί αίτηση για έμπορο που είναι εγγεγραμμένος και εκδίδει φορολογικό τιμολόγιο, γιατί το φορολογικό τιμολόγιο χρησιμεύει ως αποδεικτικό στοιχείο στις ενέργειές μας. Εάν ο έμπορος στον οποίο αναφέρεται η αίτηση δεν είναι εγγεγραμμένος, εμείς ως ίδρυμα δεν έχουμε την εξουσία να ενεργήσουμε. Τις περισσότερες φορές, όσοι πωλούν μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν είναι εγγεγραμμένοι, επομένως είναι αδύνατο να τους βρουν ή να ενεργήσουν σύμφωνα με την υποβληθείσα αναφορά, προειδοποιεί η DPI.

Επιπλέον, όταν οι πολίτες κάνουν παραγγελίες από διεθνή διαδικτυακά καταστήματα, η Κρατική Επιθεώρηση Αγοράς δεν έχει δικαιοδοσία σε άλλες διεθνείς αγορές εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, προκειμένου να μπορεί να λάβει μέτρα για την επίλυση τέτοιων καταγγελιών.

- Τονίζουμε ότι το DPI είναι υπεύθυνο για διαδικτυακή απάτη σύμφωνα με το Νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, δηλαδή για να ενεργήσει ο έμπορος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε διεύθυνση διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας, επειδή η επιθεώρηση αγοράς δεν έχει την εξουσία να ασκεί επίβλεψη σε οικία, δηλαδή ιδιωτική ιδιοκτησία. Εγγεγραμμένος διαδικτυακός έμπορος σημαίνει εύκολα, άμεσα και μόνιμα διαθέσιμες τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, δηλαδή εταιρεία του παρόχου υπηρεσιών, έδρα της νομικής οντότητας, πάροχος υπηρεσιών ή διεύθυνση εάν είναι φυσικό πρόσωπο, δεδομένα σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών με βάση με την οποία ο αποδέκτης της υπηρεσίας μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα και αποτελεσματικά μαζί του, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του εμπορικού μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος υπηρεσιών και του αριθμού της εγγραφής του ή ισοδύναμων μέσων αναγνώρισής του σε αυτό το μητρώο, όταν ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος στο εμπορικό ή άλλο κατάλληλο μητρώο, δεδομένα από την αρμόδια αρχή, εάν ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στην υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλου είδους εγκρίσεων και φορολογικό αριθμό εάν ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται σε ΦΠΑ. Επιπλέον, στοιχεία για το ίδρυμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος υπηρεσιών, ο επαγγελματικός τίτλος και η χώρα στην οποία αποκτήθηκε ο τίτλος, αναφορά στους επαγγελματικούς κανόνες της χώρας στην οποία ασκείται η δραστηριότητα και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτούς είναι επίσης απαιτείται. Εάν ο πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών αναφέρει τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα και ξεκάθαρα, ειδικά εάν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής, φόρους και έξοδα διεκπεραίωσης που έχουν αντίκτυπο στη δηλωμένη τιμή, είπε.

Η Κρατική Επιθεώρηση Αγοράς ενημερώνει διαρκώς τους πολίτες και επισημαίνει τι πρέπει να προσέχουν όταν αγοράζουν ηλεκτρονικά προϊόντα. Οι πολίτες έρχονται επίσης σε άμεση επαφή μαζί μας μέσω των τηλεφωνικών μας γραμμών, όπου τους ενημερώνουμε τι πρέπει να προσέξουν όταν αγοράζουν ηλεκτρονικά προϊόντα.

- Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δηλαδή πριν από την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας, να ελέγχουν τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλα στοιχεία για την εταιρεία ή τον πωλητή των προϊόντων, περαιτέρω την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος, για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων , και να μην παραλάβετε το προϊόν χωρίς να έχει εκδοθεί φορολογικός λογαριασμός ή τιμολόγιο, και εάν υπάρχει αμφιβολία ή έχει διαπραχθεί άμεση απάτη, να μας αναφέρετε άμεσα στην Κρατική Επιθεώρηση Αγοράς, προσφεύγουν από εκεί.

Το επόμενο διάστημα, η DPI σχεδιάζει εντατικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση αυτού του είδους της απάτης.

-Μέσω μιας επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής προσέγγισης, οι πολίτες θα ενημερωθούν περαιτέρω για την πρόληψη διαδικτυακών απατών που συναντώνται στη διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών. Ως επιθεώρηση, είμαστε στη διάθεσή τους όποτε χρειάζονται συμβουλές ή ενέργειες, είμαστε ανοιχτοί σε αλλαγές και συνεργασία με τον πραγματικό τομέα, επομένως ενθαρρύνουμε τους πολίτες να μην διστάσουν, αλλά να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να αναφέρουν απάτη, ανέφερε το DPI.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας