Εμπιστευτικό έγγραφο της σουηδικής προεδρίας: Η ΕΕ φοβάται ότι η διεύρυνση θα της κοστίσει πολλά χρήματα

Η ένταξη των νέων μελών θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εκπλήρωση των κριτηρίων από τις υποψήφιες χώρες, αλλά και από την ικανότητα της ίδιας της Ένωσης να συνεχίσει και να εμβαθύνει τη δική της ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για την ένταξη νέων μελών. γραμμένο στο σουηδικό έγγραφο στο οποίο ο «Ελεύθερος Τύπος» είχε μια διορατικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει εσωτερική συζήτηση για το πόσο θα κοστίσει η διεύρυνση με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και πώς θα επηρεάσει το έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, για το οποίο κυκλοφορεί ήδη ένα άτυπο εμπιστευτικό έγγραφο της σουηδικής προεδρίας της ΕΕ , το οποίο αναλύει την ικανότητά του να δέχεται νέα κράτη μέλη. Το μεγαλύτερο μέλημα των Βρυξελλών, όπως λένε διπλωματικές πηγές, είναι φυσικά ο προϋπολογισμός από τον οποίο εξαρτώνται η συνοχή και η αγροτική πολιτική.

Το έγγραφο, το οποίο είχε μια εικόνα για το "Sloboden Pechat" και το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση για τη μελλοντική διεύρυνση των υπουργών ευρωπαϊκών υποθέσεων της ΕΕ, στις 21 και 22 Ιουνίου στη Στοκχόλμη, περιλαμβάνει δέκα τομείς στους οποίους η διεύρυνση θα μπορούσε επηρεάσει και ενδεχομένως να οδηγήσει σε αλλαγές σε ορισμένους από τους ισχύοντες κανόνες.

Οι πηγές μας, ωστόσο, λένε ότι το ίδιο το γεγονός ότι γίνεται συζήτηση για τον αντίκτυπο της διεύρυνσης στη λειτουργία της Ένωσης αποτελεί ένα είδος επιβεβαίωσης ότι η προοπτική της εισδοχής νέων μελών έχει γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη από πριν. Σύμφωνα με αυτούς, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα σοβαρά βήματα για την επέκταση έχουν γίνει γεωπολιτική επιταγή, επομένως υπάρχει πίεση να ληφθεί απόφαση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό, με τη σειρά του, κάνει την ΕΕ να σκεφτεί τι είδους διεύρυνση θέλει.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα των ηγετών της ΕΕ από τον περασμένο Δεκέμβριο, το σουηδικό έγγραφο αναφέρει ότι η ένταξη των νέων μελών θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εκπλήρωση των κριτηρίων από τις υποψήφιες χώρες, αλλά και από την ικανότητα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να να συνεχίσει και να εμβαθύνει τη δική της ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για ένταξη νέων μελών.

Ο αντίκτυπος της διεύρυνσης στο κοινό ευρωπαϊκό ταμείο

Ένα από τα κύρια ερωτήματα στο σουηδικό έγγραφο είναι πώς η αποδοχή δυνητικά δέκα νέων μελών που βρίσκονται στη λίστα αναμονής θα επηρεάσει το κοινό ευρωπαϊκό ταμείο. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη Γερμανία, αλλά το επεκτατικό συναίσθημα θα μπορούσε επίσης να αμβλυνθεί στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εάν μειωθεί το μερίδιό τους στην πίτα από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το έγγραφο προειδοποιεί ότι πιθανά νέα κράτη μέλη θα γίνουν «καθαροί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της ΕΕ, από τον οποίο θα λάβουν σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξή τους μετά την ένταξη στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση της ανισότητας στο μπλοκ», και τον σημαντικότερο αντίκτυπο της διεύρυνσης θα αφορά την «πολιτική συνοχής και τις γεωργικές πολιτικές». Αυτό δεν περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, επειδή το κόστος για αυτό είναι πολύ υψηλότερο από αυτό της ενταξιακής διαδικασίας.

Αναφέρεται ο αντίκτυπος που θα έχει η διεύρυνση στην κοινή αγροτική και συνεκτική πολιτική της ΕΕ, για την οποία δαπανάται το 62% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δηλαδή 1.070 δισ. ευρώ για την περίοδο από το 2021 έως το 2027. Υπενθυμίζουμε ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ στοχεύει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και κυρίως στη στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών.

«Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης των υποψηφίων χωρών και το γεγονός ότι τα ταμεία συνοχής προορίζονται για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ και την πρόβλεψη προτεραιοτήτων της ΕΕ, οι τρέχοντες κανόνες και τα στοιχεία του προϋπολογισμού θα πρέπει να αλλάξουν», αναφέρει το έγγραφο.

Μια παρόμοια αλλαγή είναι πιθανό να χρειαστεί στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) λόγω του μεγέθους και της ιδιαιτερότητας του γεωργικού τομέα σε ορισμένες από τις υποψήφιες χώρες. Και η ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασίας για τις μεγαλύτερες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία ή η Πολωνία.

Ο τρίτος τομέας που αναφέρεται στο έγγραφο είναι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, καθώς και πιθανές επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση αυτών των αξιών μετά την ένταξη στην ΕΕ, οι υφιστάμενοι μηχανισμοί για τον σεβασμό του κράτους δικαίου θα πρέπει πιθανώς να βελτιωθούν στη διευρυμένη ΕΕ, ως παράδειγμα της οποίας είναι η δυνατότητα να εξαρτηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια από τον σεβασμό. κράτος δικαίου, διαδικασία παράβασης και παρόμοια μέτρα.

Με τη διεύρυνση, όπως προστίθεται στο έγγραφο, ο πληθυσμός της ΕΕ θα μπορούσε να αυξηθεί από 450 εκατομμύρια κατοίκους σε 512 εκατομμύρια, γεγονός που θα έχει συνέπειες στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, στις υπηρεσίες κεφαλαίου και στα αγαθά. καθώς και για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Μια τέτοια διευρυμένη Ένωση θα είχε επίσης νέα εξωτερικά σύνορα, μεγαλύτερη επικράτεια, πληθυσμό και διαφορετικά γεωπολιτικά συμφέροντα, τα οποία σίγουρα θα επηρέαζαν τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στον τομέα της πράσινης μετάβασης, καθώς και στην πολιτική μεταφορών.

Πώς να μεταρρυθμίσετε τον τρόπο λήψης αποφάσεων

Στη συνεδρίαση της Στοκχόλμης, θα συζητηθεί ένας νέος μηχανισμός διεύρυνσης, δηλαδή ένας τύπος διαφοροποιημένης ιδιότητας μέλους για τον οποίο η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει ότι τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως το τέλος του 2023 για να προσδιορίσουν αυτόν τον μηχανισμό και την ανάγκη μεταρρύθμισης της μεθόδου λήψης αποφάσεων .

Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε πρόσφατα από τη Μπρατισλάβα ότι «ναι, η ΕΕ πρέπει να επεκταθεί».

– Ναι, πρέπει να επανεξεταστεί ως προς τη διοικητική δομή και τους στόχους. Ναι, πρέπει να είμαστε καινοτόμοι, να εφεύρουμε διάφορες μορφές και να αποσαφηνίσουμε τους στόχους καθεμιάς από αυτές τις μορφές - είπε ο Μακρόν.

Πρόσθεσε ότι είναι ο μόνος τρόπος να εκπληρωθούν οι νόμιμες προσδοκίες των Δυτικών Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στην ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρήσουν τη γεωπολιτική αποτελεσματικότητα, το κλίμα, το κράτος δικαίου και την οικονομική ολοκλήρωση στην ΕΕ όπως είναι.που υπάρχει σήμερα. Αλλά ο Μακρόν προειδοποίησε ότι δεν χρειαζόμαστε τόσο τη διεύρυνση όσο την κατοχή της, γιατί αυτό θα ήταν ένα δεύτερο λάθος και μια τέτοια διεύρυνση θα αποδυνάμωνε την Ένωση, έτσι υπενθύμισε ότι η Ένωση δεν δημιουργήθηκε ποτέ για άπειρη γεωγραφική επέκταση.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ευρώπη πρέπει να τηρήσει την υπόσχεσή της για επέκταση, αλλά πριν από αυτό πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΕΕ ολοκληρώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009.

Δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα και καμία εντολή για την ένταξη χωρών στην Ε.Ε

Το σουηδικό έγγραφο προειδοποιεί ότι ο αντίκτυπος των διευρύνσεων στην ΕΕ θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της χώρας και τη σειρά ένταξης, και δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύνοδο του περασμένου Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία και στις 15 Δεκεμβρίου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με την οποία ενώθηκαν με την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Αγαπητέ αναγνώστη,

Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενο ιστού είναι δωρεάν, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα στην πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί να πληρώσει ή όχι. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουμε το έργο μας, ζητάμε τη στήριξη της αναγνωστικής μας κοινότητας στηρίζοντας οικονομικά τον Ελεύθερο Τύπο. Γίνετε μέλος του Sloboden Pechat για να βοηθήσετε τις εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε μακροπρόθεσμες και ποιοτικές πληροφορίες και ΜΑΖΙ ας εξασφαλίσουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή που θα είναι ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.
ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 60 ΔΕΝΑΡ

Βίντεο της ημέρας