Η ΣΕΚ ακύρωσε τη χθεσινή απόφαση - Ισχύουν μόνο ψηφοδέλτια με σφραγίδα, ευθύνη για τη σύγχυση έχει το Διοικητικό Δικαστήριο

SEC / Αρχείο Free Press Photo

Στη σημερινή 35η συνεδρίαση, η Κρατική Εφορευτική Επιτροπή ακύρωσε τη χθεσινή απόφαση τροποποίησης των Οδηγιών για έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια.

Συγκεκριμένα, χθες η Επιτροπή ενημέρωσε επιπλέον και έδωσε εντολή στις εκλογικές επιτροπές να συμμορφωθούν με το άρθρο 109 παράγραφος (2) και να βάζουν σφραγίδα σε κάθε ψηφοδέλτιο, αλλά αν υπάρχουν ψηφοδέλτια χωρίς σφραγίδα, για να ενεργήσουν αυτά σύμφωνα με το άρθρο 115, και σε σχέση με το άρθρο 110 του εκλογικού κώδικα, τα ψηφοδέλτια αυτά να είναι έγκυρα εάν η βούληση του εκλογέα εκφράζεται με σαφήνεια.

Η σημερινή ακύρωση θα σημαίνει ότι η προηγούμενη οδηγία παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με την οποία το ψηφοδέλτιο πρέπει να σφραγιστεί και όσα ψηφοδέλτια δεν θα σφραγιστούν θα κηρυχθούν άκυρα, δήλωσε ο πρόεδρος της SEC, Aleksandar Dashtevski.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, τα ψηφοδέλτια χωρίς σφραγίδα ισχύουν με σκοπό να σεβαστούν τη βούληση των ψηφοφόρων που προσήλθαν στις κάλπες, αλλά λόγω παράλειψης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών έμειναν χωρίς την υποχρεωτική σφραγίδα στο ψηφοδέλτιο.

Ο Κοντάρκο τόνισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραπλανήθηκε για την αλλαγή των κατευθυντήριων γραμμών μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι τα ψηφοδέλτια έπρεπε να κηρυχθούν έγκυρα και αποσφράγιστα.

- Το δικαστήριο είναι αυτό που στην ετυμηγορία του κήρυξε ψηφοδέλτια χωρίς σφραγίδα ως έγκυρα ψηφοδέλτια και όχι το ΣΕΚ. Αντίθετα, τόσο σήμερα όσο και χθες, η ΣΕΚ τηλεφώνησε, επεσήμανε και ζήτησε από τα Εκλογικά Συμβούλια να βάλουν σφραγίδες στα ψηφοδέλτια. Περαιτέρω, σε σχέση με αυτήν την πρακτική που δημιουργεί το δικαστήριο, την ευθύνη για την ενέργεια θα έχει το δικαστήριο που εξέδωσε μια τέτοια απόφαση με τέτοια στάση. Ο νόμος είναι σαφής, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και λυπάμαι που φτάσαμε σε κατάσταση λόγω αυτής της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου που με τη σειρά του οδήγησε σε επανεκλογή ενός εκλογικού τμήματος στο Σούτο Ορίζαρι. Η ευθύνη δεν βαρύνει το ΣΕΚ, αυτό προέκυψε άμεσα από την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που κήρυξε έγκυρα τα ψηφοδέλτια χωρίς σφραγίδα και ως εκ τούτου η ψηφοφορία ακυρώθηκε. Αυτά είναι τα γεγονότα, τόνισε το μέλος της SEC, Μπόρις Κοντάρκο.

 

Βίντεο της ημέρας